Lisainformatsioon

Teie etteaste: moodulid

Eksam Goethe-Zertifikat B1 koosneb järgmistest moodulitest: lugemine, kuulamine, kirjutamine ja rääkimine (suuline paariseksam). Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetel alustel.

Neli moodulit võib sooritada ühekaupa või kombineeritult. Nelja üksiku mooduli tunnistused vastavad ühele kokkuvõtvale tunnistusele.

See eksam töötati välja Goethe Instituudi, Freiburgi Ülikooli (Šveits) ja ÖSD (Austria Keelediplom) koostöös ning seda pakutakse kogu maailmas nimede Goethe-Zertifikat B1 või ÖSD-Zertifikat B1 all.
 

Lugemine

Loete blogipostitusi, meile, ajaleheartikleid, kuulutusi ja kirjalikke juhendeid. Mõistate põhilist infot, olulisi üksikasju, samuti seisukohti ja arvamusi.

Kestus: 65 minutit

Kirjutamine

Kirjutate isiklikke ja ametlikke meile/kirju ja väljendate kirjalikult oma arvamust foorumi sissekandes.

Kestus: 60 minutit

Kuulamine

Kuulate avalikke teadaandeid, lühikesi ettekandeid, igapäevaseid vestlusi ja diskussioone raadiosaadetes. Suudate haarata põhisisu ning olulisi üksikasju.

Kestus: 40 minutit

Rääkimine

Räägite oma vestluspartneriga ühel igapäevasel teemal, nt. reisimisest. Reageerite vastastikku küsimustele, väljendate oma arvamust ning teete ettepanekuid. Kannate ette esitluse ühel igapäevasel teemal ja vastate sellekohastele küsimustele.

Kestus: umbes 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat B1 on noortele ja täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam.

Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche on soovitatav alates 12. eluaastast.
  • Eksam Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene on soovitatav alates 16. eluaastast.
  • Goethe-Zertifikat B1 eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) kolmandal keeleoskustasemel (B1).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – 350 kuni 600 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.
Top