Lisainformatsioon

Eksam moodulite kaupa

Eksam Goethe-Zertifikat B2 koosneb järgmistest moodulitest: lugemine, kuulamine, kirjutamine ja rääkimine (suuline paariseksam).
Valitud eksamikeskustes on eksam võimalik sooritada nii digitaalselt kui ka paberil. Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetel alustel.
 

Lugemine

Loete erinevaid tekste nagu foorumisissekanded, ajalehe- ja ajakirjaartiklid, kommentaarid ja eeskirjad. Saate aru tekstide põhisisust ja olulistest üksikasjadest, samuti erinevatest vaatenurkadest, arvamustest ja reeglitest.

Kestus: 65 minutit

Kirjutamine

Foorumi sissekandes väljendate ja põhjendate kirjalikult oma arvamust aktuaalsel ühiskondlikul teemal. Lisaks kirjutate ametliku teate tööalases kontekstis.

Kestus: 75 minutit

Kuulamine

Kuulate nii argiseid kui ka raadiost kõlavaid intervjuusid, ettekandeid, vestlusi ja mõtteavaldusi. Saate aru tekstide põhisisust ja olulistest üksikasjadest.

Kestus: umbes 40 minutit

Rääkimine

Teete lühikese ettekande etteantud teemal ja räägite sellest oma vestluspartneriga. Lisaks argumenteerite arutluse käigus.

Kestus: 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat B2 on noortele ja täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam.

Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat B2 für Jugendliche on soovitatav alates 15. eluaastast.
  • Eksam Goethe-Zertifikat B2 für Erwachsene on soovitatav alates 16. eluaastast.
  • Goethe-Zertifikat B2 eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) kolmandal keeleoskustasemel (B2).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – 600 kuni 800 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.
Top