Lisainformatsioon

Hea algus: Eksami osad

Eksam Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 koosneb lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisosast (suuline eksam mitme eksaminandi osalusel).
Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetel alustel.
 

Lugemine

Loed nt lühikesi märkmeid, kuulutusi, isikukirjeldusi, lihtsaid lugejakirju või lühikesi ajalehetekste ja lahendad nende kohta ülesandeid.

Kestus: 20 minutit

Kirjutamine

Kirjutad vastuse meilile, kirjale, kuulutusele vms.

Kestus: 20 minutit

Kuulamine

Kuulad lühikesi igapäevavestlusi, eraviisilisi telefoniteateid, infot raadiost vms ja lahendad nende kohta erinevaid ülesandeid.

Kestus: ca 20 minutit

Rääkimine

Sa tutvustad ennast, küsid küsimusi igapäevastel teemadel ja vastad lihtsatele küsimustele. Lisaks väljendad soove ja reageerid oma vestluspartneri jutule sulle tuttavates situatsioonides.

Kestus: 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 onon lastele ja noortele (vanuses 10–16) mõeldud saksa keele eksam.
 
Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 on soovitatav alates 10. eluaastast.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) esimesel keeleoskustasemel (A1).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – 80 kuni 200 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.
Top