Lisainformatsioon

Hea algus: Eksami osad

Eksam Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch koosneb lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisosast (suuline eksam mitme eksaminandi osalusel).
Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetel alustel.
 

Lugemine

Loed nt lühikesi ajaleheartikleid, meile, kuulutusi, avalikke infotahvleid ja lahendad nende kohta ülesandeid.

Kestus: 30 minutit

Kirjutamine

Kirjutad teateid oma eluoluga seonduvatel teemadel.

Kestus: 30 minutit

Kuulamine

Kuulad igapäevaseid kõnelusi, raadioteateid ja intervjuusid, telefoniteateid, avalikke teadaandeid ja lahendad nende kohta ülesandeid.

Kestus: 30 minutit

Rääkimine

Küsid küsimusi ja vastad ennast puudutavatele küsimustele, jutustad midagi enda elust ning lepid kokku või kavandad midagi koos oma vestluspartneriga.

Kestus: 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch on noortele (vanuses 12-16) mõeldud saksa keele eksam.
 
Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch on soovitatav alates 12. eluaastast.
  • Goethe-Zertfikat A2: Fit in Deutsch eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) teisel keeleoskustasemel (A2).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – 200 kuni 350 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.
Top