Lisainformatsioon

Üldse mitte raske: Eksami osad

Eksam Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 koosneb lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisosast (suuline eksam mitme eksaminandi osalusel).
Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetel alustel.
 

Lugemine

Loete nt lühikesi märkmeid, kuulutusi, infoviitasid või teadaandeid ja lahendate nende kohta ülesandeid.

Kestus: 25 minutit

Kirjutamine

Täidate lihtsaid ankeete ja kirjutate lühikese isikliku teksti igapäevasel teemal.

Kestus: 20 minutit

Kuulamine

Kuulate lühikesi igapäevaseid kõnelusi, telefoniteateid või valjuhääldist tulevaid teadaandeid ja lahendate nende kohta ülesandeid.

Kestus: 20 minutit

Rääkimine

Esmalt esitlete ennast teistele eksamil osalejatele. Seejärel esitate küsimusi ja vastate küsimustele igapäevastel teemadel ning palute kelleltki midagi.

Kestus: 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 on täiskasvanutele mõeldud keeleeksam.

Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 on soovitatav alates 16. eluaastast.
  • Goethe-Zertfikat A1: Start Deutsch 1 eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) esimesel keeleoskustasemel (A1).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – 80 kuni 200 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.
Top