Kvaliteedistandardid

Kvaliteedistandardid Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kvaliteet. Sõna, mida võtame tõsiselt.

Võõrkeeleeksamitele esitatavad erialased nõuded on kõrged. Goethe Instituut seisab oma nime, kvaliteedijuhtimise ja aastatepikkuse kogemusega hea selle eest, et need nõuded oleksid täidetud.

Eksamiülesandeid koostavad õpetaja- ja eksamikogemusega eksperdid. Lõplik redigeerimine toimub Goethe Instituudi Münchenis asuvas keskuses. Enne kasutamist testitakse eksamimaterjale eksamitingimustes ja hinnatakse nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt. Eksamineerijaid koolitatakse ja täiendatakse tsentraalsetel ja detsentraalsetel seminaridel.

Mis annab märku heast kvaliteedist?

Õiglus

Eksamid peaksid olema igaühe jaoks võimalikult õiglased sõltumata soost, etnilisest päritolust või võimalikest eripäradest.

Kehtivus

Keeleeksami puhul tuleb hinnata ainult keeleoskust, mitte keskendumisvõimet, intelligentsust või teadmisi maailmast.

Usaldusväärsus

Kahe eksamineerija kasutamine eksami hindamisel tagab kõrge usaldusväärsuse.

Praktilisus

Töötame järjepidevalt oma eksamite optimeerimise nimel – testide kestuse, tänapäevase tehnika ja üldiste tingimuste osas.

Ühtsed kvaliteedikriteeriumid:

Euroopa Keeletestijate Liidu (Association of Language Testers in Europe (ALTE) asutajaliikmena tegutseme kvaliteedistandardite väljatöötamise ja rakendamise nimel.
 
ALTE on endale seadnud järgmised eesmärgid:
  • tasemete ühtlustamine, et edendada Euroopa keelesertifikaatide rahvusvahelist tunnustamist;
  • kvaliteedikriteeriumide ühtlustamine eksamite koostamise ja läbiviimise kõigis faasides, st eksami ette valmistamine, läbiviimine, hindamine, sertifitseerimine, analüüsimine ja andmete säilitamine;
  • koostöö ühisprojektides ning kogemuste ja erialateadmiste vahetamine.
2003. aastal võeti ALTE valitsusvälise organisatsioonina vastu Euroopa Nõukokku, kus liit annab nõu tulemuste mõõtmise ja sertifitseerimise küsimustes. 2006. aastal sai ALTE nõuandva institutsiooni staatuse ÜRO-s.
Top