Apie projektą

Jaunuoliai sėdėdami ant stogo žiūri į miestą © Ant Rozetsky/unsplash