Utbildningsinsatser

Goethe-Institut Schweden arbetar tillsammans med lokala och nationella samarbetspartner för att säkerställa hög kvalitetsstandard för undervisning och inlärning av tyska som främmande språk. Våra erbjudanden och service för lärare och elever i tyska täcker en mängd olika områden och språknivåer –  från grundskola till gymnasium.  

Your Language Counts!

I det här projektet arbetar vi tillsammans med en mångsidig grupp av olika samarbetspartner. Vårt gemensamma mål är att främja modersmålsundervisning i Europa och öka medvetenheten om dess positiva effekt som den har för flerspråkiga elevers integration och inlärningsframgång.

Logo des Projektes mit Menschen aus allen Kulturen

Nyhetsbrev för tysklärare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på tyska som riktar sig till tysklärare– med tips för undervisningen, aktuell information om Tyskland, evenemangstips och mycket mer.

Kontakt

Följ oss