Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)
Deutsch Unterrichten© Canva

Undervisa i tyska

Goethe-institutet främjar undervisning av tyska som främmande språk över hela världen. Vårt institut i Sverige erbjuder högkvalitativa fortbildningar för tysklärare. Behöver du gratis klassrumsmaterial eller letar du efter nytt material för din undervisning? Eller kanske efter en fortbildning för att utveckla dina pedagogiska färdigheter i ämnet tyska? Vill du ansöka om stipendier för att delta i seminarier i Tyskland? Hör gärna av dig till oss för rådgivning.

Events © Géza G Schenk

Rådgivning och service

Vi ger lärare och skolor tips för tyskundervisningen.

Fortbildung © Géza G Schenk

Vårt engagemang för tyska

Hur jobbar Goethe-institutet för att främja tyska som främmande språk i Sverige? Läs mer om vårt arbete, våra samarbeten och fortbildningsprogram.

Fortbildung © Géza G Schenk

Fortbildning för tysklärare

Är du intresserad av olika fortbildningar för din tyskundervisning? Vi har anordnar tysklärardagar, workshops kring varierande didaktiska teman och regelbundna online-seminarier med möjlighet för idéutbyte mellan lärare.

Lehr- und Lernmaterialien für den Deutschunterricht © Géza G Schenk

Koncept och material

Letar du efter material att använda på dina tysklektioner? Hos oss hittar du filmer, filmhandledningar klassuppsättningar och annat material till din undervisning. 

upp