Fortbildning

Varje år erbjuder Goethe-Institut fler än 1 000 fortbildningar för tysklärare överallt i världen och på internet.

Koncept och material

Vi erbjuder undervisnings- och studiematerial samt intressanta idéer för din undervisning. Läs mer om aktuella ämnen inom metodik och didaktik gällande tyska som främmande språk och tyska som andraspråk.

Studiebesök

Vi erbjuder möjligheten för tysklärare och elever som läser tyska i skolan att besöka oss på Goethe-Institut Schweden i Stockholm.