Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)
Undervisa i tyska

Undervisa i tyska

Goethe-institutet är världens ledande leverantör av tysklärarutbildning - i Sverige, i Tyskland eller online. Vi förser dig med uppdaterat material och interaktiva erbjudanden för dina lektioner. Ta reda på vilka evenemang som Goethe-Institutet anordnar för lärare.

Rådgivning och service

Ich liebe tyska

Ich liebe Berlin © Goethe-Institut Schweden

Ich liebe tyska

Är du tysklärare och letar efter spännande idéer för din undervisning i tyska? På vår nya webbsida hittar du nya sätt att föra dina elever närmare det tyska språket på ett naturligt sätt! 


Deutschstunde

Deutschstunde – Portalen för lärare i DaF Marc Bibas © Goethe-Institut

Portalen för lärare i tyska
Deutschstunde

Deutschstunde är en portal för undervisningsmaterial för tyska som främmande språk, fortbildning och tidskrifter. Kontakt med andra lärare via lokala gemenskaper är bara några få klick bort.


Våra erbjudanden

Fortbildung © Géza G Schenk

Fortbildning för tysklärare

Är du intresserad av olika fortbildningar för din tyskundervisning? Vi har anordnar tysklärardagar, workshops kring varierande didaktiska teman och regelbundna online-seminarier med möjlighet för idéutbyte mellan lärare.

 Vårt engagemang för tyska © Géza G Schenk

Vårt engagemang för tyska

Hur jobbar Goethe-institutet för att främja tyska som främmande språk i Sverige? Läs mer om vårt arbete, våra samarbeten och fortbildningsprogram.

PASCH-net: Materialien für den schulischen DaF-Unterricht © PASCH/Cordula Flegel

Material för DaF-undervisning i skolan

Webbplatsen för initiativet Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) erbjuder landsspecifika texter för unga tyskstuderande på olika språknivåer.

Fortbildungen für den Unterricht mit Erwachsenen

Tyska för yrkesliv och studier

Undervisnings- och studiematerial inom specialområdena ekonomi, turism, teknik, medicin och socialt arbete.

upp