Vanliga frågor och svar

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna som vi får via samtal, e-post eller på evenemang som du nu kan ta del av på denna webbsida. Om du har andra/ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till oss. 

Bibliotek och information

Besök vår webbsida goethe.de/schweden. Under "Evenemang" hittar du våra kommande evenemang och hur du anmäler dig till dem. 
  • Anmälan via Eventbrite: Klicka på länken "Anmälan" och välj först hur många kostnadsfria biljetter du vill beställa. Ange sedan ditt namn och din e-postadress. Du kommer sedan att få ett bekräftelsemejl. Om du vill kan du också följa oss på Eventbrite.
  • Om det är en biljettlänk, klicka på den och följ instruktionerna.

Vi har ett begränsat utrymme i vårt bibliotek. Därför kan vi tyvärr inte ta emot bokdonationer under överskådlig framtid.

Även om Goethe-institutets personal inte kan hjälpa till med översättningar, erbjuder Goethe-institutets bibliotek en stor samling referensverk med ett brett utbud. Biblioteket har också många ordböcker.

Vänligen besök vår webbsida om översättningsstöd för mer information.

Kulturprogram

Goethe-instituten i utlandet fastställer prioriteringar för sitt programarbete inom kultur. De specifika projekten utvecklas sedan i nära samarbete med lokala institutioner (både statliga och oberoende) och individer (konstnärer, kuratorer, musiker, regissörer, journalister etc.). Tillsammans med dessa samarbetspartner utvecklar instituten gemensamma koncept som i princip kan omfatta alla genrer och epoker inom den tyska kulturen. Fokus ligger dock på projekt som bidrar till att presentera innovativa estetiska och tematiska referensramar inom den samtida tyska kulturscenen utomlands. 

Utlandsinstituten rådfrågar kulturavdelningen vid Goethe-Institutets huvudkontor i München, som tillhandahåller bakgrundsinformation baserad på noggrann efterforskning inom respektive kulturområde. De enskilda arbetsområdena ("Utbildning och diskurs", "Litteratur och översättningsstöd", "Film, TV, radio", "Teater och dans", "Konst" och "Musik") stöds av oberoende rådgivande kommittéer som består av kända personligheter från den tyska konstscenen.

Vårt fokus ligger på mötet med samtida konst och kultur från Tyskland. I våra evenemang och projekt länkar vi samman aktuella diskurser från Tyskland, Sverige och andra länder. Vi lägger stor vikt vid samarbeten med institutioner i Tyskland och Sverige. Våra samarbetspartner deltar konceptuellt och med sina resurser (personal, ekonomi, lokaler).  Som de flesta institutioner planerar vi vanligtvis våra projekt mer än ett år i förväg.

Vi är inte en sponsor, men samarbetar med institutioner i Tyskland och Sverige och utvecklar projekt tillsammans. Inom ramen för detta samarbete deltar vi i projekten när det gäller personal, logistik och ekonomi.

De lokala Goethe-instituten ansvarar för kulturprojekt utomlands. Utifrån deras prioriteringar och mål avgör de vilka projekt som passar in i deras respektive programplanering. Utlandsinstituten är i allmänhet öppna för projektidéer från kulturverksamma i Tyskland eller från samarbetspartner från värdlandet.
En förutsättning för samarbetet är dock att Goethe-institutet redan från början deltar i utformningen och planeringen av ett projekt. Detta gör det möjligt för institutet att aktivt bidra till innehållet. Goethe-Institutet kan inte hjälpa till att täcka kortsiktiga budgetluckor i projekt från tredje part.

Tyskprov

Mer information om tyskprov hittar du här.

Kurser i tyska

Mer information om våra kurser i tyska hittar du här

Undervisa i tyska

Ja, Goethe-Institut Schweden erbjuder ett standardpaket (1 x karta över Tyskland, 1 x affisch Deutschland. Kennen. Lernen, 5 x affischer Deutsche Landschaften und Städte), som du kan beställa kostnadsfritt. Vi skickar inte paket inom Region Stockholm, tysklärare i Stockholm kan efter överenskommelse hämta paketet i vårt bibliotek .

Tyvärr kan vi inte hjälpa dig med detta.

Ja, det är möjligt och dessutom kostnadsfritt. Vänligen kontakta Viking Peterson:
viking.peterson@goethe.de  

Ja, gå gärna in på goethe.de/fortbildung där du hittar både onlinekurser och seminarier på plats i Tyskland.

Ja, du kan ansöka om ett stipendium från Goethe-Institutet eller EU:s finansieringsprogram Erasmus+. Du kan läsa mer om stipendier här.

Nej, tyvärr. Vänligen vänd dig till arbetsfömedlingen (arbetsformedlingen.se) eller till någon annan arbetsförmedling.

Inte med planeringen av undervisningen men vi ger gärna tips och råd. Vi erbjuder även fortbildningar och kurser.

Följ oss