Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Provsamarbete

Prüfungskooperationmax-kegfire/Deagreez/baramee2554© Getty Images
 • internationellt erkända prov
 • högsta kvalitet
 • nära samarbete
 • bättre resultat

Är du intresserad av att stärka språkprofilen på din skola och även erbjuda dina elever ett internationellt språkcertifikat? Bli en provpartnerskola till Goethe-institutet! Dra nytta av vår erfarenhet och professionella stöd och genomför proven för de internationellt erkända tyska språkcertifikaten från Goethe-institutet på din skola.
 

Varför ett språkprov från Goethe-institutet?

Goda kunskaper i tyska är värdefulla – över hela världen. Men de blir ännu mer värda med ett officiellt språkcertifikat. Goethe-institutets tyskprov är internationellt erkända, står för kvalitet och täcker alla färdigheter och nivåer: från A1 för nybörjare till C2 för högsta språknivå. Goethe-Institutet är medlem i Association of Language Testers in Europe (ALTE) och har över sjuttio års erfarenhet av testutveckling, världsomfattande testning, implementering och kvalitetssäkring samt inom examinatorutbildningar.
Prüfung Bausteine

Fördelar med ett provsamarbete


 • Goethe-certifikat ...

  • är erkända över hela världen
  • testar alla färdigheter (läsa, lyssna, skriva, tala)
  • utgör en perfekt förberedelse för slutproven i tyska eftersom de baseras på den gemensamma europeiska referensramen för språk (Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen)
  • är ett utmärkt komplement till avgångsbetyget med en kompetens som är mycket efterfrågad på den svenska arbetsmarknaden och vid universitet
  • möjliggör tillgång till universitetsstudier i tysktalande länder
  • förbättrar chanserna på arbetsmarknaden och till en praktikplats i Tyskland
  • ger tillgång till utbytesprogram
  • sätter upp ett tydligt mål och främjar på så sätt inlärningsmotivationen
  • är framtagna med hänsyn till särskilda behov

  Zertifikate Sonja Tobias © Goethe-Institut
 • Fördelar med proven för undervsingen på din skola

  • Förberedelserna för ett Goethe-certifikat hjälper lärare att fylla sina lektioner med nytt material och motiverande element. Proven bygger på ett kompetens- och handlingsorienterat förhållningssätt och bidrar till att göra lektionerna mer kommunikativa. 
  • Tyskkurser och tyskprov kompletterar varandra: Proven definierar tydligt lärandemålen och ger därmed kursen en tydlig riktning.
  • Examinatorer drar nytta av sin erfarenhet från proven: de vet vad som är elevernas största svårigheterna, vilka misstag de bör undvika och vilka inlärningsstrategier som visar sig vara framgångsrika i en provsituation.

  Unterricht © Getty Images
 • Fördelar för skolans språkprofil som provsamarbetspartner

  • Skolor och universitet stärker sin internationella profil genom att erbjuda ett globalt erkänt, externt prov.
  • Som provsamarbetspartner till Goethe-institutet ingår du i ett nätverk och har möjlighet till professionellt utbyte och samarbete som även går utöver provverksamheten.
  • Som partnerskola för prov kommer din skola att tilldelas plakatet "Prüfungskooperationspartner des Goethe-Institut". Plakatet kan monteras på skolbyggnaden och tillhandahålls även i form av en webbbanner.

  Schulprofil © Getty Images

Hur fungerar ett provsamarbete?


 • Samarbetsavtal

  Provsamarbete innebär att din institution själv genomför och utvärderar prov i samarbete med oss. Om du är intresserad, vänligen kontakta oss. Din skola utser sedan en kontaktperson som ansvarar för att proven genomförs på ett korrekt sätt och ser till att provmaterialet behandlas konfidentiellt.

  Abschluss © Goethe-Institut
 • Examinering

  Eftersom Goethe-proven endast kan göras av kvalificerade examinatorer, utbildar och certifierar vi dina tysklärare. Varje prov bedöms alltid av två examinatorer.
   

  Präsentation © Goethe-Institut
 • Fastställande av provtillfällen

  Provdatum och nivåer som ska examineras fastställs för året tillsammans med Goethe-institutet.

  Kalender © Goethe-Institut
 • Förberedelse för provdeltagare

  Dina tysklärare förbereder eleverna för respektive prov och registrerar dem för lämpliga provdatum.

  Zeitschrift © Goethe-Institut
 • Genomförande av prov

  Du kommer att få provmaterialet från Goethe-institutet och sedan genomföra proven med minst två certifierade examinatorer på din skola. Efter att proven har rättats av examinatorerna kommer alla dokument att skickas tillbaka till Goethe-Institutet.

  Unterricht © Goethe-Institut
 • Certifikat

  Goethe-institutet utfärdar sedan Goethe-certifikat eller bekräftelser på deltagande för dina elever och skickar dem till din skola.

  Deutschprüfungen © Goethe-Institut

Mer information

Vill din skola bli provpartner?

Fyll i vårt kontaktfomulär eller kontakta oss direkt. Vi svarar gärna på dina frågor.
 
upp