Biblioteket är stängt. Vill du lämna tillbaka böcker? Vi har ett bokinkast utanför biblioteket.
Har du frågor angående utlåning av böcker eller omlån, vänligen kontakta: 
bibliothek-stockholm@goethe.de

Vårt utbud

Bibliotekslån

Biblioteket är öppet för allmänheten och det är kostnadsfritt att låna böcker och andra medier.

Onleihe: det digitala biblioteket

I Onleihe, Goethe-Instituts digitala bibliotek, kan du låna mer än 20 000 tyskspråkiga medier, som e-böcker, ljudböcker, musik, tidningar och tidskrifter utan kostnad. 

Översättningsstöd

Goethe-Instituts program för översättningsstöd, ”Översättning av tyska böcker till främmande språk”, ger stöd till utländska förlag som ger ut tysk litteratur.