Om oss

I utbyte med världen.
För mångfald, förståelse och förtroende.

Vi kopplar samman människor över hela världen. Som Förbundsrepubliken Tysklands kulturinstitut främjar vi kulturella utbyten, utbildning och samhälleliga dialoger i ett internationellt sammanhang och stödjer undervisning och inlärning av det tyska språket. Tillsammans med våra samarbetspartner fokuserar vi på globala möjligheter och utmaningar och för in olika perspektiv i en förtroendefull dialog. Beaktande och eftertanke ser vi som nycklar till förståelse. Vi är engagerade i principerna om öppenhet, mångfald och hållbarhet. Dessa principer präglar våra program och arbetssätt.

Organisation 

Vår uppgift är att främja det tyska språket i utlandet och gynna det internationella kultursamarbetet.

Du kan ta kontakt direkt med alla medarbetare på Goethe-Institut Schweden.

I Sverige representeras vi av Goethe-institutet i Stockholm.

Besök oss

Adress

Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

Kontakt

Telefon

+46 8 45912-00

Språkkurser och prov

sprache-stockholm@goethe.de

Bibliotek

bibliothek-stockholm@goethe.de

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 9:00-12:00 och kl. 13:00-16:00

Fredag kl. 9:00-12:00 och kl. 13:00-14:30

Måndag-torsdag kl. 14:00-17:00

Följ oss