Kvalitetsgaranti

En ung kvinna gör anteckningar i ett klassrum. Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kvalitet – ett ord vi tar på allvar

Kraven på språkprov är höga. Vi på Goethe-institutet är världskända för kvaliteten på våra språkprover och vår mångåriga erfarenhet.

Provuppgifterna är utvecklade av experter med gedigen erfarenhet av språkundervisning och -prov. Materialet utvärderas noggrant innan det tas i bruk. Provbedömarna är utbildade på våra seminiarier.

Så känner du igen bra kvalitet:

Lika för alla

Provdeltagarna ska kunna genomföra provet oavsett förutsättningar så som kön, etnisk bakgrund och eventuella funktionshinder.

Giltighet

Hela språkförmågan måste kunna bedömas vid ett prov – koncentrationsförmåg, intelligens eller världsvana ska inte vara avgörande.

Tillförlitlighet

Proven rättas och utveräderas av två personer för att garantera att resultatet kan anses tillförlitligt.

Genomförbarhet

Vi jobbar ständigt för att optimera våra prov med hjälp av modern teknik. 

Gemensamma kvalitetskriterier:

Goethe-institutet är medgrundare av Association of Language Testers in Europe (ALTE) som arbetar för att utveckla och tillämpa kvalitetskriterier.
 
ALTE har följande målsättning:
  • En enhetlig internationell standard för betygssättning och utvärdering av språkprov i Europa.
  • Enhetliga kvalitetskriterier med avseende på alla faser av provutveckling och -genomföring, det vill säga provens konstruktion, genomförande, poängsättning, utvärdering, certifiering och datalagring.
  • Samarbeten i gemensamma projekt och utbyten av erfarenhet och kunskap.
2003 upptogs ALTE som icke-statlig organisation (NGO) i Europarådet och rådgör sedan dess med rådet i frågor om resultatmätning och certifiering. 2006 blev ALTE dessutom konsultinstitution för FN.