En leende lärare hjälper tre vuxna språkstudenter
Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Våra erbjudanden

Goethe-Institutet främjar det tyska språket i hela världen –  vi erbjuder kurser och prov i fler än 90 länder. Du kan öva din tyska gratis med hjälp av vårt stora utbud av onlineövningar och på vårt internetforum. Upptäck våra fortbildningskurser och undervisningsmaterial för tysklärare (DaF/DaZ).

Tyskkurser

Lär dig tyska genom att gå någon av Goethe-Instituts kurser i Sverige, Tyskland eller via nätet.

Tyskaprov

Dokumentera dina språkkunskaper genom att göra ett av Goethe-Instituts tyskprov.

Undervisa tyska

Vårt institut i Stockholm arbetar med högkvalitativ lärarutbildning, erbjuder gratis material för undervisningen och många initiativ för studenter och elever för att göra inlärningen av tyska till en speciell upplevelse.

Utbildningsinsatser

Goethe-Institutet Sverige arbetar tillsammans med lokala och nationella partners för att säkerställa hög kvalitetsstandard i undervisning och inlärning av tyska som främmande språk. Våra erbjudanden och service för lärare och elever i tyska täcker en mängd olika områden och språknivåer – från grundskola till gymnasium.

Öva tyska gratis

Utnyttja vårt breda onlineutbud på språknivåerna A1–C2.