Rådgivning och service

Rådgivning och service Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias


Levande lektioner, modernt arbetsmaterial, aktuella seminarier – utnyttja språkavdelningens erbjudanden. Vi ger lärare, skolor och institutioner tips för tyskundervisningen.

Lärarbibliotek

Lärarbiblioteket är en del av Goethe-Institutets bibliotek.

Du som är lärare kan låna tilläggsmaterial för tyskaundervisning t ex Easy Readers, grammatikövningar och spel. Du kan även boka in ett studiebesök i biblioteket.

Om ni vill erbjuda era elever att styrka sina tyskkunskaper genom ett internationellt godkänt certifikat, ska ni i undervisningen förbereda era elever på ett av Goethe-institutets prov.

Av oss får ni
  • Rådgivning vid förberedelsen
  • Diagnostisk nivåindelning av era elever
  • Examinator för examen
Språkproven kan äga rum hos er eller på på Goethe-Institut i Stockholm, i Göteborg eller på Linnéuniversitetet i Växjö.
Inom ramen för denna språkprovssamverkan erbjuder Goethe-Institut er följande språkprov:
 
Nivåerna enligt GER* Prov
A1 Fit in Deutsch 1 (för ungdomar)
Start Deutsch 1
A2 Fit in Deutsch 2 (för ungdomar)
Start Deutsch 2
B1 Goethe-Zertifikat B1 (för ungdomar)
Goethe-Zertifikat B1 (för vuxna)
B2 Goethe-Zertifikat B2
C1
Goethe-Zertifikat C1

* GER = Gemensam Europeisk Referensram
Kompetensnivån på era elever kan ni ta reda på med hjälp av ett diagnostiskt prov. Det finns flera möjligheter. Proven skiljer sig i exakthet, antalet delar och färdigheter, längd, rättningsnivå och kostnad.

Testen Sie Ihr Deutsch

Goethe-testet Testen Sie Ihr Deutsch är snabbt (30 delar), gratis och ger en ungefärlig uppfattning om nivån.
Testen Sie Ihr Deutsch

Dialang

Om ni har mer tid kan ni gratis ladda ner DIALANG. DIALANG testar också hörförståelse.
DIALANG

Bestäm själva vilka faktorer som är viktiga för er. Det är i varje fall att rekommendera att dessutom föra ett kort samtal på tyska.

Prov Nivåerna Pris
Fit in Deutsch 1+2 A1 och A2 SEK  400 / 500
Start Deutsch 1 + 2 A1 och A2 SEK  600 / 700
Goethe-Zertifikat B1 för ungdomar
Goethe-Zertifikat B1 för vuxna
B1 SEK  1.500
Goethe-Zertifikat B2 B2 SEK 1.600
Goethe-Zertifikat C1 C1 SEK 1.800
Goethe-Zertifikat C2: GDS C2 SEK 2.600

"Engelska är ett måste, tyska ett plus"

Goethe-Institut: Er hjälp vad gäller internationellt godkända bevis på tyska språkkunskaper. Vår samverkan kring språkprov ger er möjligheten att integrera internationella certifikat i er undervisning.

Goethe-Instituts certifikat

  • står för kvalité – de genomförs globalt enligt enhetliga mallar
  • är internationellt godkända och respekterade Vad innebär samverkan kring språkprov? Om ni vill erbjuda era elever att styrka sina tyskkunskaper genom ett internationellt godkänt certifikat, ska ni i undervisningen förbereda era elever på ett av Goethe-institutets prov.
  • innehåller praktiskt orienterade och verklighetsnära provuppgifter
  • förbättrar chanserna på arbetsmarknaden
  • möjliggör studier på tyska universitet och högskolor
  • är en spetskompetens i er utbildningsinriktning
  • är internationellt godkända och respekterade