Övningar för alla

Vi på Goethe-institutets testcenter gör vad vi kan för att tillgodose provdeltagare med funktionshinder och särskilda behov. Det kan gälla syn- eller hörselskador liksom motoriska funktionshinder.

Här hittar du certifierat övningsmaterial för varje provnivå. Övningsproven är interaktiva, vilket innebär att poängsättning och utvärdering sker direkt. Du som har en telefon med internetanslutning kan även använda den för att öva inför provet.