Öva tyska gratis

Appar – iOS och Android

ORDENS STAD © Goethe-Institut

Ordens Stad

En ny inlärnings-app leder användaren genom en „stad av ord“. I ett interaktivt utbyte med andra användare förmedlar appen ett ordförråd på nivån A1/A2. Appen kan man ladda ner gratis.

Glosövningsapp

Glosövningsapp

Med Goethe-Instituts mobila glosövningsapp kan du öva och förbättra ditt ordförråd inom tyska som främmande språk.

Lernabenteuer Deutsch – Ein rätselhafter Auftrag

Ein rätselhafter Auftrag

Ett äventyrsspel för avancerade tyskstuderande från och med nivå B1. Spelet utspelar sig i en yrkesmässig miljö och spelarna får lösa ett spännande kriminalfall.

Fler erbjudanden

Deutsch am Arbeitsplatz

Öva din affärstyska med övningar på A1- till B2. I intervjuer och filmer kan du få inblick i yrkesvardagen i Tyskland.