Skolor: Framtidens samarbetspartner

 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © PASCH-net
 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Keller
 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © PASCH-net
 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Jens Sauerbrey

Initiativet Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) består av ett globalt nätverk med fler än 2 000 PASCH-skolor som har en särskild Tysklandsanknytning. Goethe-Institut ansvarar för cirka 600 PASCH-skolor inom det nationella utbildningssystemet i över 100 länder.

I februari 2008 startades initiativet Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) av det tyska utrikesdepartementet. PASCH samordnas av utrikesdepartementet och genomförs i samarbete med den tyska centralbyrån för utlandsskolor, Goethe-Institut, den tyska akademiska utbytestjänsten DAAD och den tyska utbildningsministerkonferensens pedagogiska utbytestjänst.
            

Huvudprinciper och mål

PASCH orienterar sig efter fyra huvudprinciper:
 • perspektiv genom utbildning
 • vidgade vyer genom flerspråkighet,
 • tillgång till språk och utbildning
 • gemensam hantering av framtidsproblem som en internationell studiegemenskap.

I februari 2008 startades initiativet Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) av det tyska utrikesdepartementet. PASCH stärker och förenar ett globalt nätverk med fler än 2 000 PASCH-skolor som har en särskild Tysklandsanknytning. Goethe-Institut ansvarar för cirka 600 PASCH-skolor inom det nationella utbildningssystemet i över 100 länder.

Initiativet samordnas av utrikesdepartementet och genomförs i samarbete med den tyska centralbyrån för utlandsskolor, Goethe-Institut, den tyska akademiska utbytestjänsten DAAD och den tyska utbildningsministerkonferensens pedagogiska utbytestjänst.

Nätverket av tyska utlandsskolor och skolor som erbjuder Deutsches Sprachdiplom kommer att stärkas. För att ytterligare befästa tyska som främmande språk i de nationella utbildningssystemen kommer dessutom samarbetet med skolor att utökas. Vidare erbjuder man stipendier för studier i Tyskland och möjligheter till elevutbyte och partnerskap mellan skolor.

Mål för PASCH

Initiativet ska väcka bestående intresse och entusiasm för det moderna Tyskland, dess samhälle och det tyska språket hos unga människor. Det skapas ett globalt nätverk av partnerskolor till Tyskland och genom gemensamma aktiviteter och utbyte blir skolorna en internationell studiegemenskap. 

Genom attraktiva utbildningsmöjligheter bidrar PASCH till en bestående kvalificering av både elever och lärare. På så sätt höjer man de unga människornas kompetens inför studier i Tyskland och senare i yrkeslivet. Målet är också att skapa levande och långsiktiga förbindelser med Tyskland, samt att stimulera skolor, lärare och elever till ett öppet tankeutbyte och samarbete med varandra. PASCH är dessutom kopplat till andra initiativ inom Tysklands kultur- och utbildningspolitik i utlandet, exempelvis volontärtjänsten Kulturweit.

Goethe-Instituts uppdrag och åtgärder

Goethe-Institut stödjer de över 550 PASCH-skolor som ingår i institutets ansvarsområde i deras arbete för att införa eller utöka tyska som skolämne. Institutet erbjuder språkkurser samt metodiska och didaktiska fortbildningar för lärare. Vidare utrustar man skolorna med moderna och multimedialt användbara undervisnings-, studie och realiamaterial.  Dessutom har Goethe-Institut skickat ut undervisningsexperter i hela världen till stöd för partnerskolorna inom ramen för initiativet. Ungdomskurser i Tyskland för elever i de medverkande skolorna förbättrar språkkunskaperna, höjer den interkulturella kompetensen och levandegör realiakunskaperna.
Webbplatsen www.pasch-net.de består av tre sektioner:
 • Den allmänna sektionen
 • Lärarsektionen
 • Elevsektionen 
Den allmänna sektionen

Den allmänna sektionen ger information om de medverkande institutionerna och deras aktiviteter. Här ingår projekt inom ramen för PASCH-initiativet, bloggar av medarbetare i olika delar av världen, PASCH-ungdomskurser i Tyskland samt en kontaktförmedling för internationella skolpartnerskap.  Genom en interaktiv världskarta får besökaren en överblick över nätverket av partnerskolor, och de medverkande skolorna introduceras med korta presentationer.

Lärarsektionen

I den här sektionen kan lärare hitta inspiration till hur de kan använda PASCH-net i sin tyskundervisning samt nedladdningsbart undervisningsmaterial och information om metodiska och didaktiska ämnen. På PASCH:s lärplattform kan lärare skapa egna virtuella klassrum eller använda sig av existerande kurser.

Internetforumet ger möjlighet att utbyta material eller att söka efter en partner för olika projekt. Genom internetforumet, lärplattformen och bloggarna kan lärare genomföra projekt över landsgränserna, exempelvis regionala skoltidningar på nätet eller podcaster.

På PASCH: s lärplattform erbjuder PASCH-net handledda, nätbaserade fortbildningar för lärare. Genom att gå den nätbaserade kursen PASCH-net-Führerschein kan lärare bekanta sig med webbplatsens möjligheter för sin tyskundervisning, till exempel internetforumen, lärplattformen och skoltidningen PASCH-Global. På den nätbaserade kursen Moodle-Führerschein lär de sig hur man använder PASCH-lärplattformen, som bygger på programvaran Moodle, i sin undervisning eller i samband med en lärarfortbildning.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Elevsektionen

Elever som lär sig tyska på PASCH-skolor kan kommunicera med andra skolelever via internetforumet. Där kan de även ladda upp texter, foton och videor samt starta grupper och diskutera med varandra i olika forum.

Tack vare tävlingar och projekt blir de intresserade av att delta. Här finns texter på olika språknivåer som ger information om Tyskland, bland annat studiealternativ.

Genom regelbundna diskussionsmöjligheter, interaktiva aktiviteter och inlärningsspel stimuleras de att öva sin tyska.

Om man vill vara aktiv på forumen på PASCH-net eller på lärplattformen måste man registrera sig och sedan logga in med e-postadress och lösenord. Kontakt: service@pasch-net.de
PASCH-nätverket består av över 2 000 skolor i hela världen. Goethe-Institut ansvarar för fler än 600 PASCH-skolor inom det nationella utbildningssystemet i över 100 länder. Inom ramen för initiativet Schulen: Partner der Zukunft har dessa skolor infört eller utökat tyskundervisningen. På skolorna undervisar man främst i tyska som andra  främmande språk. I PASCH-nätverket ingår dessutom de 142 tyska utlandsskolor och cirka 1 000 nationella skolor i andra länder som har utsetts av den tyska centralbyrån för utlandsskolor (ZfA) till att erbjuda Deutsches Sprachdiplom, den tyska kulturministerkonferensens språkdiplom.

I PASCH-nätverket ingår dessutom de 140 tyska utlandsskolor, 27 tyska profilskolor och cirka 1 100 nationella skolor i andra länder som har utsetts av den tyska centralbyrån för utlandsskolor (ZfA) till att erbjuda Deutsches Sprachdiplom, den tyska utbildningsministerkonferensens språkdiplom.

Skolpresentationer

PASCH-Schulen in Schweden

Katedralskolan

Historia

Katedralskolan grundades redan 1246 och till en början utbildade man präster. Sedan 1807 är det ett gymnasium och i mitten av 1800-talet flyttade skolan från i närheten av domkyrkan till där den ligger idag. Många berömda personer har gått på skolan, bland annat Dag Hammarskjöld (f.d. generalsekreterare för FN) och Gustav Vasa (svensk kung i mitten av 1400-talet).

Program och kurser

Programmen på skolan är tre år och med en studentexamen som mål som kvalificerar en för högskolestudier. Följande program erbjuds:
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Spetsutbildning bioteknik
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Humanistiska programmet
 • International Baccalaureate (IB)
 • Barn- och fritidsprogrammet

Skolan erbjuder många olika kurser i moderna språk, bland annat i tyska, spanska, franska, italienska, latin, finska, persiska, arabiska, japanska, kinesiska, tyska och teckenspråk.

töver ett stort urval av olika och lärorika kurser erbjuder Katedralskolan också ett brett utbud av fritidsaktivitetet. Eleverna kan engagera sig i föreningarna som är grundade av elever och det är en tradition att anordna en idrottsturnering mot en annan skola i maj varje år. Det finns även en mycket omtyckt musikalkurs som är öppen för alla elever. Skoltidningen Pegasen ges ut sedan 1928 och är en av de äldsta skoltidningarna i Sverige.