Tider och anmälan

En hand med grön penna fyller i ett formulär. Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provtillfällen

Behöver du ett språkcertifikat för arbete, studier eller visum? Eller bara testa dina kunskaper i tyska? På Goethe-institutet i Stockholm kan du göra våra internationellt godkända tyskprov Goethe-Zertifikat på alla språknivåer (A1-C2).
 

 

PROV
DATUM
 PRIS
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch /
Fit in Deutsch* 
1 september 2022
13 oktober 2022
8 december 2022
800 SEK 21 augusti 2022
2 oktober 2022
27 november 2022
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch /
Fit in Deutsch*
1 september 2022
13 oktober 2022
8 december 2022
1 000 SEK 21 augusti 2022
2 oktober 2022
27 november 2022
Goethe-Zertifikat B1
1 september 2022
1 700 SEK  21 augusti 2022
Goethe-Zertifikat B2
15 september 2022
10 november 2022
1 800 SEK 4 september 2022
30 oktober 2022
Goethe-Zertifikat C1
15 september 2022
10 november 2022
2 000 SEK 4 september 2022
30 oktober 2022
Goethe-Zertifikat C2 15 september 2022
2 800 SEK 
4 september 2022
 
*Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch är ett prov i tyska för barn och ungdomar mellan 10 och 16 år.

Anmälan

Provanmälan görs genom att man fyller i och mejlar anmälningsformuläret nedan till:
sprache-stockholm@goethe.de

Först i och med att du erhållit en bekräftelse är du anmäld till provet. Med bekräftelsen får du information om hur du betalar in provavgiften. Provavgiften betalas med banköverföring eller via Swish.   

I Stockholm börjar proven kl. 10:00. Provresultaten erhåller man inom tre veckor efter provtillfället med undantag för modul ”Schreiben” av Goethe-Zertifikat C2 som man erhåller inom sex veckor efter provtillfället.
 


TestDaF

Goethe-Institut Schweden erbjuder inte längre några provtillfällen för TestDaF.
Anmälan och tider på TestDaF:s hemsida