Tider och anmälan

En hand med grön penna fyller i ett formulär. Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provtillfällen

Behöver du ett språkcertifikat för arbete, studier eller visum? Eller bara testa dina kunskaper i tyska? På Goethe-institutet i Stockholm kan du göra våra internationellt godkända tyskprov Goethe-Zertifikat på alla språknivåer (A1-C2).
 

 

PROV
DATUM
 PRIS
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch /
Fit in Deutsch* 
 
29 augusti 2024
10 oktober 2024
5 december 2024
1 400 SEK 18 augusti 2024
29 september 2024
24 november 2024
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch /
Fit in Deutsch*
29 augusti 2024
10 oktober 2024
5 december 2024
1 600 SEK  18 augusti 2024
29 september 2024
24 november 2024
Goethe-Zertifikat B1
29 augusti 2024
10 oktober 2024
5 december 2024
 
2 100 SEK  18 augusti 2024
29 september 2024
24 november 2024
Goethe-Zertifikat B2 12 september 2024
7 november 2024
 
2 400 SEK  1 september 2024
27 oktober 2024
Goethe-Zertifikat C1 12 september 2024
7 november 2024
 
2 800 SEK 1 september 2024
27 oktober 2024
Goethe-Zertifikat C2 12 september 2024
7 november 2024
 
3 500 SEK  1 september 2024
27 oktober 2024
*Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch är ett prov i tyska för barn och ungdomar mellan 10 och 16 år.

Anmälan


I Stockholm börjar proven kl. 10:00. Provresultaten erhåller man inom tre veckor efter provtillfället med undantag för modul ”Schreiben” av Goethe-Zertifikat C2 som man erhåller inom sex veckor efter provtillfället.
 
Anmälan till Goethe-Zertifikat
(öppnar igen den 5 augusti)
Provanmälan är stängd för sommaren och öppnar igen den 5 augusti.

TestDaF

Goethe-Institut Schweden erbjuder inte längre några provtillfällen för TestDaF.
Anmälan och tider på TestDaF:s hemsida