Tider och anmälan

En hand med grön penna fyller i ett formulär. Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provtillfällen

Behöver du ett språkcertifikat för arbete, studier eller visum? Eller bara testa dina kunskaper i tyska? På Goethe-institutet i Stockholm kan du göra våra internationellt godkända tyskprov Goethe-Zertifikat på alla språknivåer (A1-C2).
 

 

PROV
DATUM
 PRIS
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch
16 december 2021
17 februari 2022
28 april 2022
9 juni 2022
1 september 2022
13 oktober 2022
9 december 2022
800 SEK 5 december 2021
6 februari 2022
19 april 2022
29 maj 2022
21 augusti 2022
2 oktober 2022
27 november 2022
Goethe-Zertifikat A2:
Start Deutsch
16 december 2021
17 februari 2022
28 april 2022
9 juni 2022
1 september 2022
13 oktober 2022
9 december 2022
1 000 SEK 5 december 2021
6 februari 2022
19 april 2022
29 maj 2022
21 augusti 2022
2 oktober 2022
27 november 2022
Goethe-Zertifikat B1
16 december 2021
17 februari 2022
28 april 2022
9 juni 2022
1 september 2022
13 oktober 2022
9 december 2022
1 700 SEK  5 december 2021
6 februari 2022
19 april 2022
29 maj 2022
21 augusti 2022
2 oktober 2022
27 november 2022
Goethe-Zertifikat B2
20 januari 2022
17 mars 2022
12 maj 2022
15 september 2022
10 november 2022
1 800 SEK 9 januari 2022
6 mars 2022
1 maj 2022
4 september 2022
30 oktober 2022
Goethe-Zertifikat C1
20 januari 2022
17 mars 2022
12 maj 2022
15 september 2022
10 november 2022
2 000 SEK 9 januari 2022
6 mars 2022
1 maj 2022
4 september 2022
30 oktober 2022
Goethe-Zertifikat C2
20 januari 2022
17 mars 2022
12 maj 2022
15 september 2022
10 november 2022
2 800 SEK 
9 januari 2022
6 mars 2022
1 maj 2022
4 september 2022
30 oktober 2022

Anmälan

Provanmälan görs genom att man fyller i och mejlar anmälningsformuläret nedan till:
sprache-stockholm@goethe.de

Först i och med att du erhållit en bekräftelse är du anmäld till provet.  

I Stockholm börjar proven kl. 10:00. Provresultaten erhåller man inom tre veckor efter provtillfället med undantag för modul ”Schreiben” av Goethe-Zertifikat C2 som man erhåller inom sex veckor efter provtillfället.
 


TestDaF

Goethe-Institut Schweden erbjuder inte längre några provtillfällen för TestDaF.
Anmälan och tider på TestDaF:s hemsida