Tider och anmälan

En hand med grön penna fyller i ett formulär. Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provtillfällen

Vi kommer under hösten att återuppta våra prov och publicerar här nya provtider för 2021. Listan uppdateras kontinuerligt. 


Behöver du ett språkcertifikat för arbete, studier eller visum? Eller bara testa dina kunskaper i tyska? På Goethe-institutet i Stockholm kan du göra våra internationellt godkända tyskprov Goethe-Zertifikat på alla språknivåer (A1-C2).


 

PROV
DATUM
 PRIS
Sista Anmälningsdag
Goethe-Zertifikat A1
2 september 2021
14 oktober 2021
16 december 2021
 
600 SEK 22 augusti 2021
3. oktober 2021
5. december 2021
Goethe-Zertifikat A2
2 september 2021
14 oktober 2021
16 december 2021
 
700 SEK 22 augusti 2021
3. oktober 2021
5. december 2021
Goethe-Zertifikat B1
2 september 2021
14 oktober 2021
16 december 2021
 
1 500 SEK  22 augusti 2021
3. oktober 2021
5. december 2021
Goethe-Zertifikat B2
29 juni 2021 (10:00)
16 september 2021
11 november 2021
20 januari 2022
 
1 600 SEK 24 juni 2021
5 september 2021
31 oktober 2021
9 januari 2022
Goethe-Zertifikat C1
29 juni 2021 (09:30)
16 september 2021
11 november 2021
20 januari 2022
1 800 SEK 24 juni 2021
5 september 2021
31 oktober 2021
9 januari 2022
Goethe-Zertifikat C2
16 september 2021
11 november 2021
20 januari 2022
2 600 SEK 
5 september 2021
31 oktober 2021
9 januari 2022

Anmälan

Provanmälan görs genom att man fyller i och mejlar anmälningsformuläret nedan till:
sprache-stockholm@goethe.de

Först i och med att du erhållit en bekräftelse är du anmäld till provet.
På Goethe-Institut Schweden i Stockholm erbjuds följande provtillfällen:

I Stockholm börjar proven kl. 10:00. Provresultaten erhåller man inom tre veckor efter provtillfället med undantag för modul ”Schreiben” av Goethe-Zertifikat C2 som man erhåller inom sex veckor efter provtillfället.


 
Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder också Goethe-instituts prov. Läs mer om deras provtillfällen på deras webbsida. För mer information om anmälan och provtillfällen kontakta Corina Löwe:
corina.lowe@lnu.se
tel. +46 0470 708 926


TestDaF

Goethe-Institut Schweden erbjuder inte längre några provtillfällen för TestDaF.
Anmälan och tider på TestDaF:s hemsida