Tider och anmälan

Goethe-Institut Tider och anmälan Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provtillfällen

Från och med januari 2018 erbjuds vid varje provtillfälle antingen Goethe-Zertifikat A1, A2 och B1 eller Goethe-Zertifikat B2, C1 och C2. Provanmälan görs genom att man fyller i och mejlar anmälningsformuläret nedan till:
sprache-stockholm@goethe.de

Först i och med att du erhållit en bekräftelse är du anmäld till provet.


På Goethe-Institut Schweden i Stockholm erbjuds följande provtillfällen:

20 september är inställt! Nästa provtillfälle: 25/10

 

 Tider  
oktober 2018
Goethe-Zertifikat B2, C1 och C2
Prov: 25/10 2018
Anmälan senast: 15/10 2018
november 2018
Goethe-Zertifikat A1, A2 och B1
Prov: 22/11 2018
Anmälan senast: 12/11 2018
december 2018
Goethe-Zertifikat B2, C1 och C2
Prov: 13/12 2018
Anmälan senast: 3/12 2018


I Stockholm börjar proven kl. 9:00. Provresultaten erhåller man inom tre veckor efter provtillfället med undantag för modul ”Schreiben” av Goethe-Zertifikat C2 som man erhåller inom sex veckor efter provtillfället.
 

Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder också Goethe-instituts prov. Läs mer om deras provtillfällen på deras webbsida. För mer information om anmälan och provtillfällen kontakta Corina Löwe:
corina.lowe@lnu.se
tel. +46 0470 708 926TestDaF

Vi erbjuder två provtillfällen för TestDaF per år på Goethe-institutet. Nästa provtillfällen är följande:

13 november 2018

Anmälan görs via TestDaF:s webbsida: www.testdaf.de

Provresultat:
Webbsvar (tyska)

 Prov Pris
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
400 SEK
500 SEK
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2
600 SEK
700 SEK
Goethe-Zertifikat B1 (für Jugendliche) 1.500 SEK
Goethe-Zertifikat B1 (für Erwachsene) 1.500 SEK
Goethe-Zertifikat B2 1.600 SEK
Goethe-Zertifikat C1 1.800 SEK
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 2.600 SEK
Goethe-Test PRO 600 SEK