Tider och anmälan

En hand med grön penna fyller i ett formulär. Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provtillfällen

Behöver du ett språkcertifikat för arbete, studier eller visum? Eller bara testa dina kunskaper i tyska? På Goethe-institutet i Stockholm kan du göra våra internationellt godkända tyskprov Goethe-Zertifikat på alla språknivåer (A1-C2).
 


 

PROV
DATUM
 PRIS
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch /
Fit in Deutsch* 
 
8 juni 2023
800 SEK 28 maj 2023
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch /
Fit in Deutsch*
8 juni 2023
 
1 000 SEK 28 maj 2023
Goethe-Zertifikat B1
uppdateras inom kort.  1 700 SEK   
Goethe-Zertifikat B2 uppdateras inom kort.  1 800 SEK  
Goethe-Zertifikat C1 14 september 2023
9 november 2023
2 000 SEK 3 september 2023
29 oktober 2023
Goethe-Zertifikat C2 uppdateras inom kort. 
2 800 SEK 

 
*Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch är ett prov i tyska för barn och ungdomar mellan 10 och 16 år.

Anmälan

Provanmälan görs genom att man fyller i och mejlar anmälningsformuläret nedan till:
sprache-stockholm@goethe.de

Först i och med att du erhållit en bekräftelse är du anmäld till provet. Med bekräftelsen får du information om hur du betalar in provavgiften. Provavgiften betalas med banköverföring eller via Swish.   

I Stockholm börjar proven kl. 10:00. Provresultaten erhåller man inom tre veckor efter provtillfället med undantag för modul ”Schreiben” av Goethe-Zertifikat C2 som man erhåller inom sex veckor efter provtillfället.
 


TestDaF

Goethe-Institut Schweden erbjuder inte längre några provtillfällen för TestDaF.
Anmälan och tider på TestDaF:s hemsida