Jubileum

Vi ser tillbaka på 60 års samarbete med olika kultur- och utbildningsinstitutioner. Vi tackar alla konstnärer, samarbetspartner, institutioner och sponsorer för deras förtroendefulla samarbete.

60 Jahre Goethe-Institut Schweden Jubiläum Logo

Vårt Jubileumsprogram

Jubileumshälsning av Jutta Gehrig

Goethe-Institut Schweden firar 60-årsjubileum. Under dessa år har vi förändrats, liksom världen runt omkring oss. Samtidigt har vi förblivit våra uppgifter och mål trogna - i vårt engagemang för det tyska språket, att främja kulturutbytet mellan Tyskland och Sverige och idén om ett enat Europa. Året 1963 var Tyskland delat, under kalla kriget mellan öst och väst. 1989 hände det ofattbara till slut, muren föll. År 2023 står världen inför nya existentiella kriser som återspeglas i våra program - klimatförändringar, sökandet efter tillhörighet, ett väpnat angreppskrig. Programformaten har också förändrats genom åren - du kan läsa mer om detta i vår sommarserie på Instagram.

Oavsett alla förändringar och kriser ser vi fram emot kommande möten med dig!

Sommarserie på Instagram

Det som kvarstår är förändring – det gäller även för Goethe-institutet. I vår serie på Instagram presenterar vi nio inlägg om hur vårt arbete har förändrats under årens lopp.

50 år med översättningsstöd

I femtio år har det funnits ett översättningsstöd i Sverige för bokförlag som ger ut tysk litteratur, vilket gjort det möjligt att översätta över 250 tyskspråkiga titlar till svenska. 

50 år med översättningsstöd Goethe-Institut

Följ oss