Online-workshop Deutsch am Mittwoch: synchron online (inter)aktiv unterwegs (analog vs. digital)

Elev vid datorn © Getty Images

13 oktober - 17:00-18:30 Uhr (del 2)

Del 2

I denna interaktiva online-workshop behandlar vi frågan hur man aktiverar och motiverar elever i ett virtuellt klassrum.

Idéerna kommer från praktiken och har prövats i flera grupper och deras genomförande kan också stödja och berika analog undervisning. Den analoga säkerställningen av resultat, samarbetsviljan, parallell användning av flera onlineverktyg och appar, delning och presentation av innehåll kan verkligen fungera – och gör det är även mycket roligare.

Den centrala frågan för oss är alltid hur du kan använda innehållet i workshopen för ditt fortsatta arbete, för dina egna (analoga och digitala) lektioner.
 
Workshopen leds av Bernadett Veress
 
Bernadett privat
Bernadett Veress har en praktisk bakgrund, är lärare i tyska som främmande spåk och har många års erfarenhet av undervisning med barn, ungdomar och vuxna. Hon har i stort sett arbetat över hela världen som lärarutbildare för Goethe-Institut och andra utbildningsinstitutioner i över 20 år, utvecklar och leder seminarier och workshops om metodik och didaktik för lärare: på alla skolnivåer. Dessutom modererar hon ofta interaktiva evenemang för skolbarn och planerar projekt, sommarläger med och för skolbarn.

Hon är också aktiv inom coachning av lärarpersonal och chefer. Som expert på språkinlärning sysslar hon med materialutveckling och är medförfattare av olika läromedel för Goethe-institutet, inklusive didaktiska material för det digitala barnuniversitetet.

 

Tillbaka