Auf einem Tisch stehen Stiftehalter mit vielen bunten Stiften und Bastelscheren. Daneben liegen selbstgemate Bilder von Kindern. © Goethe-Institut

Мали деца до 3 години

Вие и Вашиот партнер /Вашата партнерка работите и имате мало дете (на возраст од неколку месеци до 3 години)? Тогаш може да го дадете детето во детски јасли. Понекогаш има само малку места во детските јасли. Затоа децата ги пријавуваат уште многу рано. Од 3 години децата може да одат во детска градинка. Таму може да играат, пеат, цртаат и прават работи. Во многу детски градинки воспитувачите/воспитувачките во лето одат со децата во природа. Често се работи на унапредување на јазичните вештини во детската градинка. На пример, се играат јазични игри со децата и им се раскажуваат приказни. 

Auf einer Straße sind mit Straßenkreide eine Blume, ein Regebogen und eine Spinne gemalt. © Goethe-Institut

Детски градинки и целодневни градинки

Детската градинка е многу важна за децата: за децата тоа е подготовка за училиште. Секое дете на возраст од 3 години може да добие место во детска градинка. Детски градинки има и во помалите места. Но, пријавете го детето на време во детска градинка. И тука нема толку многу места. Преку детската градинка Вашето дете има контакт со културата и може побрзо да ја запознае новата земја. 

Некои детски градинки се отворени само до пладне (од 7 часот до 12 или 13 часот). Други детски градинки се отворени цел ден (од 7 до 16 или 17 часот). Овие детски градинки се викаат и целодневни градинки. Тука Вашето дете добива ручек. 

За местото во детските јасли или детската градинка /во целодневната градинка обично треба нешто да платите. Трошоците се различни во различните сојузни покраини и не секој мора исто да плати. Тоа зависи од разжични работи: колку заработувате? Колку години има Вашето дете? Колку часа е Вашето дете во детската градинка? Има државни и приватни детски јасли или детски градинки. Приватните детски јасли или детски градинки се поскапи. Некои приватни детски градинки се бинационални. Таму се зборуваат 2 јазика, на пример, шпански и германски. 

Во многу детски градинки / целодневни градинки има јазичен тест за сите деца пред почетокот на учебната година. Понекогаш германскиот јазик е тежок и за германските деца. Децата кои нема да го поминат тестот може да одат уште една година во детската градинка или да работат на унапредување на јазичните вештини.

Ein Schild, auf dem Kindergarten geschrieben steht, führt ein Pfeil mit einem gezeichneten Mädchen in Richtung des Kindergartens. © Goethe-Institut

Video International Sign

Често поставувани прашања

Имате ли дополнителни прашања? Тогаш пишете ни користејќи го формуларот за контакт. Вашето прашање ќе го пренесеме анонимно до советничките и советниците на Службата за миграција на млади.

Формулар за контакт