Ansicht auf ein Gebäude mit der Aufschrift „Jobcenter“ © Goethe-Institut

Kërkimi i punës

Ju nuk jeni shtetas i Bashkimit Evropian (BE) ose Zonës Ekonomike Evropiane? Atëherë ju keni nevojë për një leje punësimi në Gjermani. Në lejen e qëndrimit thuhet, nëse ju mundeni të punoni dhe sa lejoheni të punoni në Gjermani. 

Dëshmitë dhe njohjet zyrtare

Në vendin tuaj, ju keni përfunduar një formim profesional, zotëroni një diplomë të shkollës së lartë apo keni një diplomë shkolle? Ju duhet t‘ i përktheni dhe legalizoni këto dëshmi/ certifikata/ diploma. Legalizim do të thotë, një autoritet zyrtar shqyrton vërtetësinë e dokumenteve tuaja. Këtë, është më e mira ta kryej një institucion zyrtar në vendin tuaj. Ndonjëherë diploma juaj është jo e vlefshme në Gjermani. Këtë, ju mund ta verifikoni më së miri në vendin tuja (njohja e diplomave të huaja). Te faqja e internetit

do të gjeni më tepër informacione. Hidhni një sy edhe infografikës sonë.

Ein Mann bedient die Anerkennung in Deutschland Webseite auf einem Tablet © Goethe-Institut

Vende të lira

Ju keni një leje pune? Atëherë ju mund të kërkoni punë. Ju keni shumë mundësi të gjeni oferta pune: në internet, gazetë, nëpërmjet agjencisë për punësim/qendrës për punësim. Në gazetë ju do të gjeni kryesisht oferta pune nga zona juaj e banimit. Dhe lajmërimet janë aktuale. Në internet ka shumë lajmërime për punë, por ato nuk janë gjithmonë aktuale. Qendra për punësim ju këshillon dhe kërkon punën e përshtatshme për ju. Por ju mund të pyesni edhe direkt në një firmë apo kompani. Ndonjëherë këto kanë vende të lira, por që nuk janë publikuar në internet apo në gazetë. Edhe në faqen e internetit të një firme, mund të gjeni ndonjëherë vende të lira. 

Përveç këtyre më sipër është edhe BIZ (Qendra e informimit profesional) të agjencisë për punësim: Këtu do të gjeni lajmërime për punë si edhe shumë informacione lidhur me çështjet e profesionit dhe punës. Këtu, si edhe te qendra për punësim, ju mund të vendosni profilin tuaj në internet. BIZ (Qendra për Informim Profesional) ofron edhe konsultime për orientim profesional, nëse ju nuk jeni i sigurt mbi zgjedhjen tuaj profesionale.
Edhe praktika në një firmë, mund të jetë e dobishme. Ju njiheni me punën dhe njëkohësisht lidhni kontakte.

Ein Mann liest Zeitung und sucht nach Stellenangeboten. © Goethe-Institut

Aplikimi

Aplikimi është hapi i parë në tregun e punës. Një rëndësi të veçantë luajnë dokumentet për aplikim. Juve ju nevojitet një letër motivimi (një letër drejtuar firmës), një foto e mirë aplikimi, një CV dhe dëshmitë tuaja (të përkthyera në gjermanisht). Qendra e BIZ ofron edhe workshops mbi: « Aplikime për punë në Gjermani». Këtu ju mësoni, se çfarë duhet të përmbaj një aplikim dhe se si ju duhet të përgatiteni për intervistën e punës. 

Konsulta për migrantët ka në shumë qytete. Këtu do të gjeni ndihmë në aspektin e kërkimit të punës si edhe të aplikimit për punë (shih Zyra Federale Gjermane për Migracion dhe Refugjatë). Në shërbimin për migracionin e të rinjve, ka konsulta posaçme për të rinjtë nën 27 vjeç.

Eine Frau steht vor einem Passfotoautomaten. © Goethe-Institut

Video International Sign

Pyetje të shpeshta

Keni ndonjë pyetje të mëtejshme? Atëherë na shkruani duke përdorur formularin e kontaktit. Ne do t'ua përcjellim pyetjen tuaj në mënyrë anonime këshilltarëve të shërbimeve të migrimit për të rinjtë.

zum Kontaktformular