Jemand arbeitet an einer Werkbank. Man sieht ein Lineal, einen Messschieber und Klebeband. © Goethe-Institut

การจบการศึกษาและประกาศนียบัตร/ปริญญา

ในประเทศเยอรมนี โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้ตำแหน่งงานที่ดีกว่าหากได้รับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาสายวิชาชีพ อย่างไรก็ดี การศึกษาสายวิชาชีพจะต้องจบสมบูรณ์ และนักเรียนจะต้องได้รับประกาศนียบัตร คุณมีประกาศนียบัตรจากประเทศบ้านเกิดของคุณ? ฉะนั้นคุณควรแปลและรับรองเอกสารนั้น 

In einer Küche eines Restaurants arbeiten verschiedene Menschen. © Goethe-Institut

ขั้นตอนของการศึกษาสายวิชาชีพ

เพื่อที่จะเข้าศึกษาสายวิชาชีพได้ ผู้เรียนจะต้องจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือHauptschulabschlussเป็นอย่างต่ำ ถ้าไม่จบ คุณจะหาที่เรียนได้ยากมาก การศึกษาสายวิชาชีพส่วนใหญ่ในประเทศเยอรมนีจะเป็นระบบควบ คือนักเรียนฝึกงานที่บริษัท และเข้าเรียนที่โรงเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อเรียนความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับอาชีพนั้น ๆ และเรียนวิชาทั่วไปเช่น ภาษาเยอรมัน การเมือง หรือพลศึกษา ที่บริษัทนักเรียนจะได้รับการศึกษาเชิงปฏิบัติ นักเรียนจะทำงาน 3 - 4 วันต่อสัปดาห์ที่บริษัทและเรียน 8 - 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่โรงเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทาง หรือสองสามสัปดาห์ที่บริษัทและอีกสองสามสัปดาห์ที่โรงเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทาง นักเรียนสามารถฝึกทำงานได้กับหลายบริษัทและเกือบทุกสาขา การหาตำแหน่งฝึกงานมีกระบวนการเช่นเดียวกับการหาตำแหน่งทำงาน คือ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครงาน(ดูที่หัวข้อ "การหางาน") ระหว่างการฝึกงานในบริษัท นักเรียนจะได้รับค่าแรงเล็กน้อย

ระยะเวลาของการศึกษาสายวิชาชีพ

ส่วนใหญ่การศึกษาสายวิชาชีพจะใช้เวลา 2 - 3 ปี แต่ก็มีบางอาชีพที่ใช้เวลาน้อยกว่านั้น เช่น สาขาการขาย การดูแลคนชรา และการดูแลความงาม หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานจัดสรรงานในเมืองของคุณ 

Auf dem Bild ist eine Bibliothek mit Tischen, an denen man sitzen und arbeiten kann, zu sehen. © Goethe-Institut

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ด้วยใบประกาศนียบัตรจบชั้นมัธยมปลาย (Abitur) นักเรียนจะสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (Uni) ได้ ถ้าหากมีFachabitur นักเรียนก็สามารถเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (FH) ได้ ส่วนมากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเฉพาะทางจะมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติมากกว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยของเยอรมันได้นั้น (Uni และ FH) นักเรียนจะต้องใช้ภาษาเยอรมันได้ดีมาก หากภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาแม่ของคุณ คุณจะต้องมีเอกสารรับรองความรู้ทางภาษาเยอรมัน ปกติแล้วคุณจะต้องมีประกาศนียบัตร "การสอบวัดระดับภาษาเยอรมันเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย" (DSH) หรือ TestDaF 

สำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องเสียค่าลงทะเบียนต่อเทอม ซึ่งครอบคลุมค่าบำรุงทางสังคมและค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารงานเข้าด้วยกัน บางทีก็รวมค่าตั๋วเดินทางต่อเทอมให้ด้วย สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะใช้เวลาศึกษา 6 - 8 เทอม และสามารถศึกษา 2 - 4 เทอมต่อจากนั้นได้สำหรับหลักสูตรปริญญาโท 

ทุกเมืองจะมีศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ (BIZ) ไว้ให้บริการ คุณสามารถสอบถามที่อยู่ได้จากหน่วยงานจัดสรรงานในเมืองของคุณ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะให้คำแนะนำในหัวข้อ การศึกษาสายวิชาชีพ การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และการฝึกอบรมขั้นสูง

Video International Sign

คำถามที่พบบ่อย

มีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหม? คุณสามารถถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อได้ เราจะส่งคำถามของคุณไปให้ผู้ให้คำปรึกษาของ หน่วยบริการผู้อพยพที่เป็นเยาวชนโดยไม่เปิดเผยชื่อคุณ 

ไปที่แบบฟอร์มติดต่อ