Ein Mann schaut aus einem Fenster und lacht dabei. © Goethe-Institut

หนังสือเดินทางและวีซ่า

เพื่อที่จะเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี คุณจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารอื่นพิสูจน์ตัวตนของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางภายหลังเช่นกันเมื่อติดต่อสำนักงานของรัฐ บุคคลที่ไม่ได้มาจากสหภาพยุโรป (EU) จำเป็นต้องมีวีซ่าด้วย 

คุณขอรับวีซ่าได้ที่สถานฑูต (กงสุล) เยอรมันในประเทศของคุณ คุณมีสัญญาการจ้างงานในประเทศเยอรมนีหรือมีญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้ว? ในกรณีนี้คุณจะได้รับวีซ่าง่ายขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ 

บุคคลจาก EU หรือประเทศอื่นในเขตเศรษฐกิจยุโรปไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า

Auf einer Hauswand sieht man ein Schild, das zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt. © Goethe-Institut

สำนักทะเบียนราษฎร (Einwohnermeldeamt) และใบอนุญาตให้พำนักอาศัย (Aufenthaltstitel)

เมื่อมาถึงประเทศเยอรมนี ขั้นแรกคุณจะต้องลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนราษฎรในเมืองของคุณเสียก่อน จากนั้นคุณจะต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Ausländeramt) เพื่อขอรับใบอนุญาตให้พำนักอาศัย ซึ่งเป็นบัตรแสดงสถานะของสิทธิในการพำนักของคุณ บัตรนี้จะแจ้งให้ทราบว่าคุณสามารถพำนักในประเทศเยอรมนีได้นานเท่าไรและสามารถประกอบอาชีพได้หรือไม่ 

คุณจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานของรัฐ แต่ยังพูดภาษาเยอรมันได้ไม่คล่อง? สำหรับกรณีดังกล่าว คุณอาจติดต่อล่ามที่พูดทั้งภาษาเยอรมันและภาษาของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

หลักสูตรบูรณาการ

คุณพูดภาษาเยอรมันได้ไม่ดี? ฉะนั้นคุณมีสิทธิเข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการ ในบางกรณีคุณจำเป็นต้องเข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการด้วยซ้ำ ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนและฝึกภาษาเยอรมันให้ดียิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีด้วย ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะมอบหนังสือรับรองเพื่อลงเรียนหลักสูตร และให้ข้อมูลว่าคุณสามารถลงเรียนหลักสูตรบูรณาการได้ที่ไหนบ้าง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ หลักสูตรบูรณาการ

Ein Kursteilnehmer lacht in die Kamera. Er befindet sich im Klassenzimmer. © Goethe-Institut

การหางานและการศึกษา

ขั้นถัดไปคือการหางานทำ ที่ประเทศของคุณก่อนที่จะย้ายมา คุณเรียนจบด้านวิชาชีพหรือเข้าศึกษาในวิทยาลัยแล้ว? หากเป็นเช่นนั้นคุณต้องส่งแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอรับการรับรอง กรุณาสอบถามสำนักงานแปลและรับรองเอกสารที่ ศูนย์หางาน (Arbeitsagentur) นอกจากนั้นศูนย์หางานจะช่วยคุณหางานด้วย หากคุณยังไม่เคยประกอบอาชีพหรือไม่มีประกาศนียบัตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณสามารถสอบถามที่ศูนย์หางานได้เช่นกัน ทางศูนย์จะให้คำแนะนำด้านอาชีพให้คุณ จะช่วยแนะนำว่าคุณสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง หากคุณเองยังไม่แน่ใจนัก และให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาและหลักสูตรการเรียนด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาสายวิชาชีพ

เด็กและโรงเรียน

เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจะต้องเข้าโรงเรียน ฉะนั้นกรุณาลงทะเบียนบุตรของคุณกับทางโรงเรียน สำนักงานดูแลสวัสดิการเด็กและเยาวชนในเมืองของคุณสามารถช่วยได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อการส่งเสริมแต่เนิ่น ๆ และระบบการศึกษา

ประกัน

ประกันบางประเภทมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันสุขภาพ ประกันเงินบำนาญและประกันบริการดูแลยามป่วยไข้ (ดูที่หัวข้อ "ประกันต่าง ๆ") หากคุณมีตำแหน่งงานประจำ คุณจะได้รับประกันเหล่านี้จากผู้จ้างโดยอัตโนมัติ (ดูที่หัวข้อ "การเริ่มประกอบอาชีพ") และต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับทางธนาคาร (ดูข้อมูลที่ "บัญชีธนาคารและการเงิน")

ที่อยู่ติดต่อที่สำคัญ

คุณหารายชื่อผู้เปิดสอนหลักสูตรบูรณาการหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง? ในหมวดที่อยู่ติดต่อที่สำคัญ คุณสามารถหารายชื่อที่อยู่ดังกล่าวในละแวกของคุณ และดูผลลัพธ์พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้บนแผนที่

Video International Sign

คำถามที่พบบ่อย

มีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหม? คุณสามารถถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อได้ เราจะส่งคำถามของคุณไปให้ผู้ให้คำปรึกษาของ หน่วยบริการผู้อพยพที่เป็นเยาวชนโดยไม่เปิดเผยชื่อคุณ 

zum Kontaktformular