Olimpijada njemačkog jezika

Olimpijada njemačkog jezika 2020 © Goethe-Institut

 Državno takmičenje „Olimpijada njemačkog jezika 2023.”

Goethe-Institut BiH sa svojim partnerima širom BiH organizuje regionalna takmičenja kao i finalno takmičenje koje će se održati 12.5.2023. godine u Sarajevu.
 
Propozicije

Nivoi
A2, B1, B2, C1


Napominjemo da su nivoi jezičke kompetencije na kojima se učenici*ice takmiče sljedeći:

A2 – 9. razred, nacionalni program
A2 – 1. razred srednje škole, nacionalni program
B1 – 1. razred srednje škole, DSD program i 2. razred srednje škole, nacionalni program
B2 – 2. razred srednje škole, DSD program i 3. razred srednje škole, nacionalni program
C1 – 3. razred srednje škole, DSD program

*Uz konsultacije sa našim timom mogu se napraviti određeni izuzeci od navedenih pravila koji se tiču nivoa jezičke kompetencije. 

Učešće i pravo učešća:

  • Učenici*ice u vrijeme nacionalnog takmičenja u Sarajevu moraju biti starosne dobi između 14 i 17 godina, tačnije treba da su rođeni u periodu od 13.05. 2005. do 12. 05. 2009. godine.

 
Bez prava učešća na takmičenju su:

  • Učenici*ice kojima je njemački jezik maternji jezik, te učenici*ice čiji barem jedan roditelj dolazi iz neke od zemalja njemačkog govornog područja
  • Učenici*ice koji su nakon navršene 3. godine u kontinuitetu boravili duže od 6. mjeseci u nekoj od zemalja njemačkog govornog područja.
  • Učenici*ice koji pohađaju njemačke škole ili privatne škole u kojima se nastava i komunikacija pretežno realiziraju na njemačkom jeziku.
  • Učenici*ice koji starosno ili razredom koji pohađaju ne odgovaraju utvrđenim jezičkim nivoima takmičenja.


Pogrešne informacije o učenicima*icama vode ka isključenju sa takmičenja i oduzimanju pobjedničke titule.

  • Detalji finalnog takmičenja će biti poznati do 15.04.2023. (vrijeme i plan takmičenja, mjesto održavanja takmičenja i sl.).


Goethe-Institut BiH Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja, pomoć oko organizacije takmičenja, kao i za testove na svim nivoima za regionalna takmičenja.