Bijscholing in Duitsland

Bijscholing in Duitsland © © Getty-Images, Sam Edwards Bijscholing in Duitsland © Getty-Images, Sam Edwards

Overzicht van onze trainingsaanbiedingen

Ontdek hier welke opleidingsmogelijkheden het Goethe-Institut voor u in petto heeft. Naast onze jaarlijkse groepsnascholing op een van de locaties van het Goethe-Institut in Duitsland, bieden we elk najaar beurzen aan voor nascholingen in de zomer 2024.
 

Beurzen voor leraren Duits

Bent u geïnteresseerd in een verdere opleiding aan een Goethe-Institut in Duitsland? Wij bieden beurzen aan om u daarbij te ondersteunen. Aan de 12 Goethe-Instituten in Duitsland en op andere seminarlocaties kunt u bijkomende nascholingen voor leekrachten Duits volgen en uw methodologisch-didactische en interculturele vaardigheden alsmede uw taalkundige competenties verder verdiepen.

WIJ REIKEN TWEE STUDIEBEURZEN UIT VOOR DE ZOMER VAN 2024 VOOR HET VOORTGEZETTE OPLEIDINGSGEBIED METHODOLOGIE/DIDACTIEK.


Opleidingen voor leerkrachten Duits: Duits voor kinderen
Opleidingen voor leerkrachten Duits: Duits voor tieners
Opleidingen voor leerkrachten Duits: Duits voor volwassenen

U kunt een beurs aanvragen als u
 • leerkracht Duits als vreemde taal of opleider van leerkrachten Duits bent
 • al lang geen Goethe-Institut beurs meer hebt ontvangen (minstens 3 jaar)
 • uw competenties zelf heeft beoordeeld aan de hand van de European Profile Grid for Language Teachers (EPR) en in uw motivatiebrief de noodzaak van bijscholing kunt beargumenteren/naar de beoordeling verwijst
 • in de komende jaren als DaF-docent of -trainer gaat werken
 • de vereiste kennis van het Duits heeft
 • tot de doelgroep van het gekozen aanbod behoort
 • bereid bent om de in het seminar opgedane kennis door te geven aan uw collega's, dit vóór de opleiding concreet plant en dit in uw sollicitatie op aannemelijke wijze duidelijk maakt
 • profiteert van aanbiedingen van het Goethe-Institut en - indien beschikbaar - deelneemt aan bijscholing en seminars
 • op een andere manier betrokken bent bij het Duits (bijvoorbeeld als lid van een Duitse lerarenvereniging)
 • bereid bent deel te nemen aan het gehele seminar, inclusief het culturele programma
 • een gedegen kennis heeft van pc- en internetgebruik en thuis of op uw werkplek over een regelmatige en snelle internetverbinding beschikt
 • bereid bent volledig deel te nemen aan de gespecificeerde online fasen
en
 • kunt verzekeren dat u beschikbaar bent voor alle trainings die u heeft aangegeven
 • bent geïnformeerd en akkoord dat een prioritering van uw drie opleidingsverzoeken meestal niet mogelijk is
 • bent geïnformeerd dat het sterk wordt afgeraden om familieleden en vrienden mee te nemen, omdat u al uw energie aan de opleiding moet besteden. Het Goethe-Institut verleent geen organisatorische of verzekeringstechnische bijstand.
 • bent geïnformeerd dat deelname tijdens de zwangerschap wordt afgeraden om het risico van complicaties die niet door de verzekering worden gedekt, uit te sluiten
 • bent geïnformeerd dat u geen huisdieren mag meenemen

Sollicitatieprocedure

Aanvragen moeten worden gericht aan het Goethe-Institut Brussel.

Voor het aanvragen van een Goethe-Institut-beurs moeten de volgende documenten volledig worden ingediend:
 1. Motivatiebrief in het Duits (min. 150 max. 250 woorden) met verwijzing naar de zelfevaluatie met de EPR en de plannen voor verspreiding in uw werkcontext.
 2. het actuele curriculum vitae in tabelvorm in de Duitse taal 
 3. het actuele sollicitatieformulier en de instructies voor het invullen ervan vindt u hier.

Als u aan de eisen voldoet, raden wij u aan vooraf een persoonlijk adviesgesprek aan. Maak tijdig een afspraak en spreek ook met het afdelingshoofd van uw school ter ondersteuning van uw sollicitatie.

Ga precies in deze volgorde te werk:
 1. Voordat u het formulier invult, slaat u het eerst op uw pc op.
 2. Vul nu het formulier volledig in en motiveer uw sollicitatie in de daarvoor bestemde ruimte.
 3. Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld, moet u dit formulier nu opnieuw op uw PC opslaan. Pas daarbij de bestandsnaam aan naar het volgende model: Belgium_Family_Name_First_Name.pdf.
 4. Stuur het formulier als bijlage naar het volgende e-mailadres: stipendien-bruessel@goethe.de

Vraag vóór 12 november een beurs aan met dit formulier:

De Frauenkirche in Dresden © © Getty Images Groepstraining in Dresden © Getty Images

Contact

Sandra Kuna © © Sandra Kuna Sandra Kuna © Sandra Kuna
Sandra Kuna-Ramakers
Coördinatie Duits voor educatieve samenwerking
Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst“ (PASCH)
Tel.: +32 2 2345787
sandra.kuna-ramakers@goethe.de

Top