Bijscholing in Duitsland

Overzicht van onze trainingsaanbiedingen

Ontdek hier welke opleidingsmogelijkheden het Goethe-Institut voor u in petto heeft. Naast ons jaarlijkse seminar voor groepstrainingen op een van de locaties van het Goethe-Institut in Duitsland, bieden we elk najaar beurzen aan voor trainingen in de zomer en de herfst van 2023.
 

De Frauenkirche in Dresden © © Getty Images Groepstraining in Dresden © Getty Images

Excellentietraining voor Belgische docenten Duits als vreemde taal

De deelnemers verkennen de stad Dresden en behandelen de onderwerpen van cultuur- en regiostudies in de culturele metropool Dresden. De focus ligt op motiverende lesmethoden voor het overbrengen van cultuurhistorische en regionale studieonderwerpen. De deelnemers doen onderzoek naar onderwerpen, bezoeken relevante instellingen en breiden hun kennis uit door middel van discussies met experts. Tegelijkertijd is er volop gelegenheid voor uitwisseling in het kader van 'job shadowing' en tussen u, de Belgische 'Duits als vreemde taal' collega's. Een geweldig sociaal programma rondt de training af.

Programma en data

De groepstraining vindt plaats van 5 tot 11 november 2023 in Dresden. Het programma wordt afgerond door een virtuele kennismakingsfase en een nabespreking met de deelnemers in het Goethe-Institut.

De data in een oogopslag

Virtuele kennismakingssessie: 11 oktober, 15.00 - 16.30 uur.
Trainingsseminar in Dresden: 5 november - 11 november (aankomst op zondag 5 november, vertrek op zaterdag 11 november)
Vervolgbijeenkomst in het Goethe-Institut: 29 november, 15.00 - 16.30 uur.

Het voorlopige programma van de training kunt u hier vinden:Bevestiging van deelname
Deelnemers ontvangen een bevestiging van deelname op voorwaarde dat ze actief deelnemen aan het programma.

Aanmeldingsprocedure:
U kunt zich aanmelden voor het programma via de relevante websites van uw ministerie van Onderwijs.

Voor Vlaanderen: Katrien Vercruyssen
Voor Wallonië: Bernadette Schreuer
Voor de Duitstalige Gemeenschap: Ruth De Sy

Solliciteer nu!

Laat de velden C en E leeg in het aanmeldingsformulier. U kunt uw motivatie voor het programma in veld I schrijven. 

Accommodatie: Hotel Ibis Styles Dresden, Neustadt Fritz Reuter Strasse 21, 01097 Dresden

Opleidingslocatie: Goethe-Institut Dresden, Königsbrücker Str. 84, 01099 Dresden


 

Bijscholing in Duitsland © © Getty-Images, Sam Edwards Bijscholing in Duitsland © Getty-Images, Sam Edwards

Beurzen voor leraren Duits

Bent u geïnteresseerd in een verdere opleiding aan een Goethe-Institut in Duitsland? Wij bieden beurzen aan om u bij uw project te ondersteunen. Aan de 12 Goethe-Instituten in Duitsland en op andere seminarlocaties kunt u een opleiding tot leraar Duits volgen en uw methodologisch-didactische en interculturele vaardigheden alsmede uw taalkundige competenties verder verdiepen.


Het Goethe-Institut stelt beurzen ter beschikkiing voor leraren Duits als vreemde taal om deel te nemen aan de verschillende bijscholingscursussen in Duitsland.

U kunt een beurs aanvragen als u

 • leraar Duits als vreemde taal of opleider van leraren Duits bent
 • al lang geen Goethe-Institut beurs meer hebt ontvangen
 • uw competenties zelf heeft beoordeeld aan de hand van de European Profile Grid for Language Teachers (EPR) en in uw motivatiebrief de noodzaak van bijscholing kunt beargumenteren/naar de beoordeling verwijst
 • in de komende jaren als DaF-docent of -trainer gaat werken
 • de vereiste kennis van het Duits heeft
 • tot de doelgroep van het gekozen aanbod behoort
 • bereid bent om de in het seminar opgedane kennis door te geven aan uw collega's, dit vóór de opleiding concreet plant en dit in uw sollicitatie op aannemelijke wijze duidelijk maakt
 • profiteert van aanbiedingen van het Goethe-Institut en - indien beschikbaar - deelneemt aan bijscholing en seminars
 • op een andere manier betrokken bent bij het Duits (bijvoorbeeld als lid van een Duitse lerarenvereniging)
 • bereid bent deel te nemen aan het gehele seminar, inclusief het culturele programma
en
 • kunt verzekeren dat u beschikbaar bent voor alle trainings die u heeft aangegeven
 • bent geïnformeerd en akkoord dat een prioritering van uw drie opleidingsverzoeken meestal niet mogelijk is
 • bent geïnformeerd dat het sterk wordt afgeraden om familieleden en vrienden mee te nemen, omdat u al uw energie aan de opleiding moet besteden. Het Goethe-Institut verleent geen organisatorische of verzekeringstechnische bijstand.
 • bent geïnformeerd dat deelname tijdens de zwangerschap wordt afgeraden om het risico van complicaties die niet door de verzekering worden gedekt, uit te sluiten
 • bent geïnformeerd dat u geen huisdieren mag meenemen

Bovendien voor Gecombineerde Opleiding (gemarkeerd met K):
 • een gedegen kennis heeft van pc- en internetgebruik en thuis of op uw werkplek over een regelmatige en snelle internetverbinding beschikt
 • bereid bent volledig deel te nemen aan de gespecificeerde online fasen
Aanvragen moeten worden gericht aan het Goethe-Institut dat verantwoordelijk is voor uw regio.

Voor het aanvragen van een Goethe-Institut-beurs moeten de volgende documenten volledig worden ingediend:
 1. Motivatiebrief in het Duits (min. 150 max. 250 woorden) met verwijzing naar de zelfevaluatie met de EPR en de plannen voor verspreiding in uw werkcontext.
 2. het actuele curriculum vitae in tabelvorm in de Duitse taal 
 3. het actuele sollicitatieformulier en de instructies voor het invullen ervan vindt u hier.

Opleidingsprogramma

Als u aan de eisen voldoet, raden wij u aan vooraf een persoonlijk adviesgesprek aan. Maak tijdig een afspraak en spreek ook met het afdelingshoofd van uw school ter ondersteuning van uw sollicitatie.

Ga precies in deze volgorde te werk:
 1. Voordat u het formulier invult, slaat u het eerst op uw pc op.
 2. Vul nu het formulier volledig in en motiveer uw sollicitatie in de daarvoor bestemde ruimte.
 3. Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld, moet u dit formulier nu opnieuw op uw PC opslaan. Pas daarbij de bestandsnaam aan naar het volgende model: Belgium_Family_Name_First_Name.pdf.
 4. Stuur het formulier als bijlage naar het volgende e-mailadres: stipendien-bruessel@goethe.de

Vraag vóór 31 oktober een beurs aan met dit formulier:

Contact

Sandra Kuna © © Sandra Kuna Sandra Kuna © Sandra Kuna
Sandra Kuna-Ramakers
Coördinatie Duits voor educatieve samenwerking
Initiatief “Scholen: partners voor de toekomst“ (PASCH)
Tel.: +32 2 2345787
sandra.kuna-ramakers@goethe.de

Top