Veelgestelde vragen

Hier vindt u algemene en veelgestelde vragen over de examens van het Goethe-Institut.

Als u nog vragen hebt over de Goethe-Zertifikaten A1 tot C2, kunt u voor een gratis en vrijblijvend persoonlijk advies contact opnemen met een van onze examencentra (Goethe-Institut, Goethe-centra of examenpartners).

De examens van het Goethe-Institut staan open voor alle geïnteresseerden en kunnen onafhankelijk van het bezit van het Duitse staatsburgerschap worden afgelegd. Ze zijn ontwikkeld als bewijs van taalvaardigheid voor het Duits als een vreemde taal en het Duits als tweede taal.
Voor deelname adviseren we een minimale leeftijd.
U mag het lokaal voor een redelijke tijd verlaten (toiletbezoek). Dit is opgenomen in het ‘protocol voor de uitvoering van het examen’.
De classificatie van de Goethe-Zertifikaten A1 tot C2 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (ERK) is te vinden op
Niveaus van de examens en taalcursussen van het Goethe-Institut
Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (ERK)
Verklaringen die alleen de deelname aan een taalcursus, een plaatsingstest, een examen of iets dergelijks bevestigen, zijn niet voldoende.

Alleen een getuigschrift voor het behalen van de Goethe-Zertifikaten A1 tot C2 of het Kleine of Große Deutsche Sprachdiplom wordt wereldwijd erkend als bewijs van relevante kennis van het Duits als vreemde taal.
De examens Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom en Großes Deutsches Sprachdiplom worden erkend als bewijs van de vereiste taalkennis voor een studie aan een hogeschool (universiteit) in Duitsland. U hoeft dan geen getuigschrift voor een TestDaF-examen of een ander universitair onderzoek (DSH) te overleggen.

Voor informatie over de taalvereisten voor de opleiding van uw keuze, het studieprogramma of het vakgebied kunt terecht bij de hogeschool (universiteit) waar u wilt studeren. U kunt ook gericht zoeken op www.sprachnachweis.de.
Alle schriftelijke examens van het Goethe-Institut worden beoordeeld op basis van de spelling die in augustus 2006 is vastgesteld. Deze is vastgelegd in DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung (vanaf de 24e druk, 2006) en WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung (vanaf 2006).

U vindt de actuele spellingsregels op de volgende websites:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Iedereen studeert op zijn eigen manier. Hoeveel tijd u nodig hebt om een bepaald niveau te bereiken, hangt af van verschillende (individuele) factoren, zoals uw inzet, tijdsbesteding en het gebruik van aanvullend oefenmateriaal.

Wanneer u al een of meerdere talen hebt geleerd, zal het Duits leren meestal sneller gaan. Het helpt ook als u al een taalcursus in eigen land of in Duitsland volgt, waarbij u ook buiten de lessen Duits hoort en spreekt.

Voor het leerproces is de intensiteit van de lessen (bijvoorbeeld intensieve cursussen of avondcursussen) eveneens van belang. Neem contact op met het examencentrum van uw keuze voor een persoonlijk advies.
Bij het betreffende examen vindt u als oefen- en informatiemateriaal:
  • Materiaal om online te oefenen
  • Materiaal om te downloaden
  • Materiaal dat u kunt bestellen
  • Examenreglement en uitvoeringsbepalingen
Een deel van het materiaal is ter plaatse te verkrijgen bij het kantoor van de taalcursus in het Goethe-Institut.
Voor enkele examens zijn afstandsonderwijs en online cursussen mogelijk.
Duits leren op afstand
U mag het examen zo vaak overdoen als u wilt. Meer informatie, bijvoorbeeld over mogelijke gedeeltelijke herexamens, vindt u in de uitvoeringsbepalingen van het betreffende examen.
De getuigschriften van het Goethe-Institut voor de Goethe-Zertifikate A1 tot C2 zijn onbeperkt geldig.

Veel instellingen en werkgevers eisen echter een getuigschrift dat niet meer dan twee jaar oud is.

De getuigschriften voor de Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), het Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) en het Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) blijven geldig, ook na de invoering van het nieuwe Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom en de overgang van het examenaanbod naar niveau C2 op 1 januari 2012.
In principe worden er geen kopieën uitgegeven.

Als het examen echter niet langer dan tien jaar geleden is afgenomen, kan het examencentrum waar u het examen hebt behaald tegen betaling een vervangend certificaat verstrekken.
Na een naamsverandering (bijvoorbeeld als gevolg van een huwelijk, adoptie of echtscheiding) wordt geen nieuw of vervangend getuigschrift verstrekt.

Een naamsverandering kan worden aangetoond door het betreffende officiële document (bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte) of door een gelegaliseerde kopie.

De naam en de spelling hiervan worden bij de aanmelding voor het examen overgenomen van een identiteitsbewijs met foto. Ook voor het getuigschrift wordt gebruikgemaakt van deze gegevens.
U kunt uw getuigschrift laten legaliseren (bijvoorbeeld voor studiedoeleinden) door een overheidsinstantie (zoals een rechtbank, ministerie, onderwijsinstelling of bank). Werkgevers vereisen meestal een legalisatie door een erkende advocatenpraktijk.
U kunt een officiële vertaling laten maken door een beëdigde vertaler of vertaalbureau.
Deelname aan de examens is niet gebonden aan het volgen van een specifieke taalcursus of voorbereidende cursus en u hebt ook geen certificaat nodig voor een lager niveau.

Niettemin is deelname aan de voorbereidende cursus van het examencentrum aan te bevelen. Hierbij leert u de nodige taal- en examenspecifieke vaardigheden die het afleggen van het examen zo gemakkelijk mogelijk maken.

Neem contact op met het examencentrum van uw keuze voor een persoonlijk advies.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.