Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1)Direct naar secundaire navigatie gaan (Alt 3)Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)

TEST Kontakt uns Einschreibungen

Lehrerfortbildung Online
Lehrerfortbildung Online

Taalcursussen

Het secretariaat taalcursussen is tijdens de openingsuren telefonisch en schriftelijk te bereiken. Inschalingstests kunnen via de webshop worden geboekt en afgelegd. We reageren binnen 48 uur op uw aanvraag, boeking van een cursus / examen.

 

Das Sprachkursbüro ist während der Öffnungszeiten telefonisch und schriftlich für Sie erreichbar. Einstufungstests können über den Webshop gebucht und abgelegt werden. Wir antworten auf ihre Anfrage, Kurs-/Prüfungsbuchung innerhalb von 48 Stunden.

Sprachkursbüro
Avenue des Arts - Kunstlaan 58
1000 Brüssel, Belgien
0470 454628 (montags-mittwochs) 0471 843862 (dienstags-freitags)
kurse-bruessel
@goethe.de
OpeningsUren
Maandag 14:00–17:00 uur
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

10:00–13:00 uur en 14:00 – 17:00 uur
 
Vrijdag 10:00-13:00 uur

 
Nieuwe cursisten met voorkennis

We raden u aan een inschalingstest af te leggen vooraleer u zich inschrijft.  De inschalingstest kan

- ofwel online

- ofwel in het instituut tegen betaling van 10 euro op afspraak op het nummer 
   +32 2 5858501 worden afgelegd

Voor:
nieuwe cursisten zonder enige voorkennis
nieuwe cursisten met een actueel Goethe-Zertifikat
(niet ouder dan 1 jaar)
herinschrijvers (cursisten die een cursus gedurende het lopende academische jaar aan het Goethe-Institut hebben afgesloten en wensen de opleiding verder te zetten) 

is geen inschalingstest vereist.
Meld u zich zo vroeg mogelijk aan zodat we u een plaats kunnen garanderen.


Boek uw cursus online:
Webshop


Als alternatief kunt u zich inschrijven in het secretariaat van de taalafdeling op per e-mail aan
 kurse-bruessel@goethe.de met de volgende informatie:
 • Familienaam, voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Moedertaal
 • Communicatietaal (NL/F/D/E)
 • Cursus waaraan u wilt deelnemen  
 • Dag waarop u de cursus wilt volgen (voor zover hierbij een keuze mogelijk is)
 • Kopie studentenkaart (enkel voor studenten jonger dan 26 jaar)
 • Betaling cursusgeld door uw firma of uw werkgever: indien uw firma of uw werkgever de cursus bekostigt, gelieve de volledige firmagegevens meteen te vermelden bij de inschrijving. Uw firma/werkgever ontvangt dan de rekening.
 • Betaling cursusgeld door uzelf: indien u de cursus zelf bekostigt en u wenst de betaling via een overschrijving uit te voeren, verzoeken we u na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging met betaalinstructies de betaling zo spoedig mogelijk uit te voeren (gelieve ons het betalingsbewijs toe te sturen a.u.b). Deelname aan de cursus is enkel toegelaten na betaling van het cursusgeld.
.

 

Lentetrimester

19.04.2021 - 10.07.2021
 
Op het secretariaat van de taalafdeling kunt u het lesgeld elektronisch (met Bancontact of via kredietkaart) ofwel contant betalen.

Overschrijven is ook mogelijk. In dit geval moeten wij het lesgeld twee dagen na uw inschrijving hebben ontvangen. Anders kunt u uw plaats verliezen.

Bankgegevens Goethe-Institut Brussel
BNP Paribas Fortis: 210-0376707-11 (vermelding: uw cursistnummer of bij gebrek aan uw naam)
IBAN: BE30 2100 3767 0711
BIC: GEBABEBB

De kosten voor leerboeken zitten niet in het lesgeld inbegrepen. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk om de boeken aan te schaffen.
Door zich voor een van onze taalcursussen in te schrijven, aanvaardt u de volgende voorwaarden:
 
1. Voorwaarden voor deelname

1.1 De cursist moet tenminste 16 jaar oud zijn (behalve voor cursussen voor kinderen en jongeren).

1.2 Het Goethe-Institut Brüssel behoudt zich het recht voor een geplande cursus te annuleren indien er te weinig deelnemers zijn of het tijdstip en/of de prijs van de cursus te wijzigen.  


2. Prijs en betaling

2.1 Het cursusgeld kan contant, via overschrijving of met kredietkaart worden betaald. Overschrijvingen moeten binnen een bepaalde termijn worden uitgevoerd. Indien het cursusgeld niet volledig en op tijd wordt betaald, verliest de deelnemer zijn plaats op de cursuslijst.

2.2 De prijzen in de actuele cursusbrochure van het Goethe-Institut en op de website zijn contractueel bindend op het ogenblik van de aanmelding.

2.3 Onderwijsmateriaal en examengeld zijn niet in het bedrag van de cursus inbegrepen.
Op vertoon van een studentenkaart bieden wij een studentenkorting op onze cursussen. Deze korting geldt niet voor de speciale cursussen. Enkel op het moment van inschrijving kunnen deelnemers aanspraak maken op deze korting. Naderhand kan ze niet meer worden toegekend.

2.4 Voor de niveautests, die na de officiële inschrijvingsdagen worden afgelegd, rekent het Goethe-Institut een kostprijs van 10 euro aan. 
 

3. Inschrijving

3.1 Inschrijven kan ter plaatse of via e-mail (voor nieuwe klanten zonder enige voorkennis, nieuwe klanten met een recent Goethe-Zertifikat en doorstromers), vóór het begin van de cursus.

3.2 De indeling van cursisten met kennis Duits in een cursusniveau gebeurt tijdens de inschrijving op basis van een inschalingstest (duur ca.1 uur).

3.3 Zich inschrijven na het semesterbegin is mogelijk zolang er vrije plaatsen zijn. De cursussen zijn groepscursussen. Het aantal plaatsen is beperkt. 


4. Annulering

4.1 Voor het geval dat de ingeschreven cursist niet aan de cursus kan deelnemen, gelden volgende annuleringsvoorwaarden:

4.1.1 Bij annulering van de cursus tot 3 werkdagen vóór begin van de cursus wordt het cursusgeld na aftrek van 30 € administratiekosten terugbetaald.

4.1.2 Bij annulering na het begin van de cursus is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.

4.2 Uitschrijven moet u schriftelijk (per brief of e-mail) doen. Het ogenblik waarop het Goethe-Institut Brüssel uw bericht ontvangt, bepaalt of dit nog op tijd is.

4.3 In het geval dat het Goethe-Institut een cursus annuleert, wordt het cursusgeld integraal terugbetaald. 


5. Indeling van de cursussen/ Omvang van de klassen

5.1 De indeling in een cursusniveau gebeurt op basis van een inschalingstest in het Goethe-Institut. De test is mogelijk niet nodig wanneer een certificaat van een examen aan het Goethe-Institut kan worden voorgelegd.

5.2 Onze standaard-extensieve cursussen hebben minstens acht en hoogstens zestien deelnemers. Voor bijzondere cursussen (bv. intensieve cursussen, cursussen voor kinderen of speciale cursussen) werken wij soms in kleinere groepen. Zijn er bij aanvang van de cursus te weinig deelnemers ingeschreven, behouden wij ons het recht voor een geplande cursus te annuleren of het tijdstip en/of de prijs van de cursus te wijzigen. In deze gevallen bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen.

5.3 Om te voorkomen dat een cursus moet worden afgezegd, raden wij u aan om u binnen de aangegeven inschrijvingstermijn aan te melden.

5.4 Na het begin van de lessen kunt u niet meer veranderen. Indien de niveautest uw eigenlijke niveau niet heeft weerspiegeld, kunt u tot drie dagen na de eerste lesdag mits akkoord van de desbetreffende docent van cursus veranderen. In het geval er in de gewenste cursus geen plaats meer is, is veranderen jammer genoeg niet mogelijk. 


6. Bewijzen van deelname

6.1 Bewijzen van deelname worden maar uitgereikt wanneer de cursist minstens 70% van de lesuren heeft bijgewoond.

6.2 Bewijzen van deelname worden tot uiterlijk zes maanden na afloop van de cursus verstrekt. 


7. Aansprakelijkheid van het Goethe Institut / Overmacht

7.1 De aansprakelijkheid van het Goethe-Institut en zijn medewerkers kan slechts in geval van opzet en grove nalatigheid ingeroepen worden. Het Goethe-Institut is ook niet verantwoordelijk voor het wegvallen van zijn prestaties door overmacht (vb. natuurcatastrofen, brand, overstromingen, oorlog, wettelijke verordening en alle andere omstandigheden die buiten de controle van de contractant vallen).

 
Hier kunt u onze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lezen.
Boeken voor de cursussen
De leerboeken zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. De boeken zijn in de boekhandel of online te verkrijgen. Doorgaans werken wij voor de A-niveaus met het leerboek Menschen (uitgeverij Hueber) en voor de B-niveaus met het leerboek Aspekte (uitgeverij Klett). Welk boek tijdens onze les precies wordt gebruikt, verneemt u bij het inschrijven of ten laatste op de eerste lesdag.

Inschaling
Het afleggen van een inschalingstest is verplicht voor alle nieuwe deelnemers met voorkennis, tenzij zij een recent Goethe-certificaat kunnen voorleggen. Voor de start van elk trimester is er een officieel inschrijfmoment: gedurende twee dagen vinden inschrijvingen met deskundig advies verstrekt door onze docenten en inschalingstest plaats. U kan de inschrijvingsdata en -uren terugvinden via de rubriek "Inschrijving".  Voor het afnemen van de inschalingstest buiten het officiële inschrijfmoment rekenen wij een kostprijs van 10 EUR aan.

Van cursus wisselen
Na het begin van de lessen kunt u in principe niet meer veranderen. We maken een uitzondering wanneer de inschalingstest uw eigenlijke niveau niet heeft weerspiegeld. In dit geval kunt u met toestemming van uw docent tot drie dagen na het begin van de cursus nog veranderen, wel op voorwaarde dat er in de gewenste cursus nog een plaats vrij is.

Grootte van de groepen
Onze intensieve cursussen hebben minstens 5 en hoogstens 8 deelnemers. Alle andere cursussen werken met acht tot zestien deelnemers. Zijn er bij aanvang van de cursus te weinig deelnemers ingeschreven, behouden wij ons het recht voor een geplande cursus te annuleren of het tijdstip en/of de prijs van de cursus te wijzigen. In dergelijk geval geven wij deelnemers de mogelijkheid naar een andere cursus over te stappen of het cursusgeld in zijn geheel terug te vorderen.

Annulatie van een cursus door het Goethe-Institut
Zijn er bij aanvang van de cursus te weinig deelnemers ingeschreven, behouden wij ons het recht voor deze cursus te annuleren. In dergelijk geval geven wij deelnemers de mogelijkheid naar een andere cursus over te stappen of het cursusgeld in zijn geheel terug te vorderen.

Uitschrijven
Als u tot drie dagen vóór het begin van de cursus besluit om zich uit te schrijven, wordt het cursusgeld na afhouding van 30 EUR administratiekosten terugbetaald. Daarna is een terugbetaling niet meer mogelijk. Uitschrijven moet u schriftelijk (per e-mail of brief) doen.

Bevestiging van deelname 
De deelnemers krijgen een bewijs van deelname wanneer zij minstens 70% van de lesuren hebben bijgewoond. Dit bewijs van deelname wordt zes maanden op het secretariaat bijgehouden.

Doorstroming 
U moet op een cursus in totaal minstens 60% behalen om zich voor een volgende cursus te kunnen inschrijven.

Examens
Het Goethe-Institut in Brussel biedt u meermaals per jaar de mogelijkheid om een examen af te leggen en zo een Goethe-certificaat te behalen. 
Examens Duits

Afgifte van een nieuw Goethe-certificaat
Indien u uw Goethe-certificaat bent kwijtgeraakt, kunnen wij er u voor 10 EUR een nieuw bezorgen.

Veelgestelde vragen over ons aanbod van taalcursussen vindt u hier

Weitere Informationen

© Foto: Arts-Lux © Foto: Arts-Lux

Voorlopige sluiting voor het publiek

Vanwege de huidige situatie rond Covid-19 zullen de evenementen van het Goethe-Institut voorlopig niet plaatsvinden om de gezondheid van de burgers te beschermen. Onze taalcursussen kunt u in online formaat blijven volgen. Blijf gezond!

Test je Duits

Hier kan je het niveau van je Duits testen : ben je een beginner, een vergevorderde of zelfs al een echte kenner van de Duitse taal? Deze inschalingstest zal je een eerste idee geven.

Häufige Fragen

Sie haben Fragen zu unserem Kursangebot? Hier haben wir Antworten auf die häufigsten Fragen für Sie zusammengestellt.

Top