TestDaF

Goethe-Institut Deutschprüfungen TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

U wilt …

  • in Duitsland studeren, onderzoek doen of werken.
  • een taalexamen afleggen dat door alle Duitse instellingen voor hoger onderwijs wordt erkend.
  • onderzoeksinstellingen en werkgevers overtuigen van het Duits.

De TestDaF is een taalexamen op gevorderd niveau. Het examen omvat de zes niveaus B2 tot C1 van de competentieschaal van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Wanneer u alle vier de onderdelen van de TestDaF op niveau 4 afrondt, geldt het getuigschrift als bewijs dat u voldoet aan het vereiste taalniveau voor toelating tot vrijwel alle cursussen en opleidingen aan Duitse instellingen voor hoger onderwijs .
Het taalexamen TestDaF is tevens een internationaal erkende manier om uw kennis van het Duits aan te tonen voor wetenschappelijke projecten en academische beroepen.

Voor het examen hoeft u niet over vakinhoudelijke kennis te beschikken.

Wereldwijd

U kunt de TestDaF in erkende examencentra afleggen. Momenteel zijn er zo’n 450 examencentra die de TestDaF aanbieden. Hier kunt u naar examencentra in Duitsland en wereldwijd zoeken:

Examencentra in Duitsland
Examencentra wereldwijd

Voorwaarden

  • De TestDaF classificeert de talenkennis van deelnemers op het vierde/vijfde competentieniveau, namelijk B2 en C1, van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) in. Om deel te nemen moeten hun kennis dus minstens op competentieniveau B2 zijn.
  • Deelnemers die zich willen inschrijven, moeten al 700-1000 lessen Duits van 45 minuten hebben doorlopen. Voor de inschrijving hoeft u geen bewijs van uw kennis van het Duits te overleggen.
Onmiddellijk inschrijven voor de TestDaF!

Als u over voldoende kennis van het Duits beschikt, kunt u zich inschrijven voor de TestDaF. Wij raden u aan zich van te voren vertrouwd te maken met het examen. Dat kunt u het beste doen door middel van een voorbereidingscursus bij het Goethe-Institut of bij een ander testcentrum of via de online-voorbereidingscursus van het Goethe-Institut zijn daarvoor erg geschikt. Tijdens de cursus maakt u kennis met de vorm en het verloop van het examen.

De TestDaF-examens vinden overal ter wereld op zes vastgelegde data plaats. Schrijf u in via www.testdaf.de. In de Volksrepubliek China gelden andere data; inschrijven kan bij de National Education Examination Authority.

Deelnemers met een handicap moeten het examencentrum van hun keuze van tevoren op de hoogte brengen en een recente verklaring overleggen. Voor het examen worden daarna de nodige aanpassingen gemaakt.