Meer informatie

Zurück zu TestDaF

Stap voor stap: De examenonderdelen

De TestDaF is een gestandaardiseerd en centraal ontwikkeld en beoordeeld examen. De test bestaat uit vier examenonderdelen. Uw taalkennis wordt afzonderlijk beoordeeld op de vaardigheden Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Op basis van het resultaat wordt uw niveau bepaald (TestDaF-niveau (TDN) 3, 4 of 5).
 

Begrijpend lezen

 • U leest korte teksten die te maken hebben met de hogeschool, zoals collegeroosters, evenementenkalenders en brochures, en bepaalt welke tekst bij welke opdracht hoort.
 • U leest een journalistieke tekst (ongeveer 450-550 woorden) over wetenschappelijke of maatschappelijke onderwerpen en beantwoordt hier meerkeuzevragen over.
 • U leest een wetenschappelijke tekst (ongeveer 550-650 woorden) uit een wetenschappelijk tijdschrift of universiteitskrant en geeft aan of uitspraken al dan niet correct zijn, of dat de tekst hierover geen informatie bevat.
Duur: 60 minuten

Luistervaardigheid

 • U luistert naar een kort gesprek uit het dagelijkse leven op school – bijvoorbeeld een gesprek tussen twee studenten – en maakt ondertussen aantekeningen bij de vragen.
 • U luistert naar een interview of een discussie over studiegerelateerde of algemene wetenschappelijke onderwerpen en geeft aan of uitspraken over de luistertekst goed of fout zijn.
 • U luistert naar een lezing door of een interview met een deskundige en geeft korte antwoorden op belangrijke vragen over de tekst.
Duur: ca. 40 minuten

Schrijfvaardigheid

 • U krijgt een onderwerp aangereikt en schrijft hierover een samenhangende en gestructureerde tekst op basis van kernvragen en statistische gegevens.
 • U neemt een standpunt in over dit onderwerp en beargumenteert dit.
Duur: 60 minuten

Spreekvaardigheid (met computerondersteuning)

 • U maakt zeven opdrachten die u zelf vertaalt naar uiteenlopende communicatiesituaties op Duitse universiteiten en hogescholen.
 • U verzamelt informatie, beschrijft illustraties en vat de inhoud samen. U geeft en beargumenteert uw mening, neemt stelling, geeft advies, overweegt alternatieven en formuleert hypothesen.
Duur: ca. 35 minuten

Voorwaarden

De TestDaF is een taalexamen dat bepalend is voor toelating tot opleidingen aan Duitse universiteiten en hogescholen. Het is bedoeld voor studenten en aankomende studenten, maar is ook een internationaal erkend bewijs van kennis van de Duitse taal voor wetenschappelijke projecten en academische beroepen.
 • Taalkennis minimaal op niveau B2
 • 700 tot 1000 lessen Duits van 45 minuten, afhankelijk van de voorkennis en de leervereisten (geen bewijs vereist)

Beoordeling

Voor de examenonderdelen Leesvaardigheid en Luistervaardigheid krijgt u voor elke goed beantwoorde vraag (bijvoorbeeld meerkeuze of goed/fout) één punt. Uw niveau is afhankelijk van het aantal goed beantwoorde vragen. De examenonderdelen Schrijfvaardigheid en Spreekvaardigheid worden beoordeeld door deskundige en ervaren examinatoren. De beoordeling en de niveaubepaling zijn gebaseerd op een criterialijst. Meer gedetailleerde informatie vindt u op www.testdaf.de. U mag het examen zo vaak overdoen als u wilt.

Onmiddellijk inschrijven voor de TestDaF!

Als u over voldoende kennis van het Duits beschikt, kunt u zich inschrijven voor de TestDaF. Wij raden u aan zich van te voren vertrouwd te maken met het examen. Dat kunt u het beste doen door middel van een voorbereidingscursus bij het Goethe-Institut of bij een ander testcentrum of via de online-voorbereidingscursus van het Goethe-Institut zijn daarvoor erg geschikt. Tijdens de cursus maakt u kennis met de vorm en het verloop van het examen.

De TestDaF-examens vinden overal ter wereld op zes vastgelegde data plaats. Schrijf u in via www.testdaf.de. In de Volksrepubliek China gelden andere data; inschrijven kan bij de National Education Examination Authority.

Deelnemers met een handicap moeten het examencentrum van hun keuze van tevoren op de hoogte brengen en een recente verklaring overleggen. Voor het examen worden daarna de nodige aanpassingen gemaakt.