Kulturgesellschaften

Antwerpen

dasKULTURforum Antwerpen is een jonge organisatie die initiatieven rond Duitse cultuur in Antwerpen bundelt, promoot en organiseert. Het forum werd in oktober 2012 opgericht op initiatief van de Duitse ambassade en het Goethe-Institut in Brussel, onder de koepel van de Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern. Het werkt samen met Belgische en Duitse partners uit de academische wereld, de culturele sector, de industrie en de diplomatie. Sinds 2014 is dasKULTURforum officieel partner van het Goethe-Institut.

Everdijstraat 12
2000 Antwerpen
Tel. +32 478 513 995
info@daskulturforum.be
www.daskulturforum.be

Contactpersoon:
Dr. Ine Van linthout
Vorzitter
ine.vanlinthout@daskulturforum.be


 

Malta

Deutsch-Maltesischer Zirkel (German-Maltese Circle)
De Duits-Maltese cirkel werd opgericht in 1962 met als doel een beter begrip tussen Duitsland en Malta in alle vereiste domeinen […] te bevorderen”. In de loop der jaren is de organisatie een van de belangrijkste centra voor volwassenonderwijs en cultuur op Malta geworden.
 
De voornaamste opdracht van de Duits-Maltese cirkel bestaat erin taalonderwijs voor volwassenen en examens aan te bieden in samenwerking met het Goethe-Institut. De cirkel werkt nauw samen met de ambassade van de Duitse Bondsrepubliek op Malta, het Goethe-Institut, de Duitse federatie voor volkshogescholen en andere Duitse instellingen.


Duits-Maltese cirkel (German-Maltese Circle)
Messina Palace
141, Triq San Kristofru
Valletta
Malta
Tel.:+356-21246967
Fax: +356-21240552
info@germanmaltesecircle.org
www.germanmaltesecircle.org

Contactpersoon:
Victor H. Sammut
gmc@germanmaltesecircle.org