Institut Pierre Werner

Institut Pierre Werner © Institut Pierre Werner Het Institut Pierre Werner (IPW) is een Europese instelling ter bevordering van de culturele en intellectuele dialoog tussen de drie stichtende landen: Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Op deze manier wil het IPW bijdragen tot de ontwikkeling van een Europees staatburgerschap in de geest van de Europese verlichting en de ervaringen na de Tweede Wereldoorlog.

Een Duits-Frans-Luxemburgs initiatief

Het IPW werd in 2003 op initiatief van de Duitse, Franse en Luxemburgse regeringen opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk naar Luxemburgs recht. De verantwoordelijkheid over het huis berust bij het Goethe-Institut, het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Luxemburgse Ministerie van Cultuur. De beslissing om de zetel van de instelling in Luxemburg te vestigen, benadrukt het Europese karakter van het IPW: vanuit het perspectief van een klein land moet de samenwerking tussen grote landen voor alle betrokkenen een verrijking vormen.