EUNIC

EUNIC Logo © EUNIC EUNIC is het netwerk van nationale cultuurinstituten van de lidstaten van de Europese Unie. Het werd opgericht in 2006 en telt momenteel 30 leden, die in meer dan 150 landen actief zijn.

De activiteiten van EUNIC hebben te maken met o.a. kunst, taal, jeugd, onderwijs, wetenschap, interculturele dialoog en ontwikkeling. De leden van EUNIC zetten zich in voor het bevorderen van culturele samenwerking in diverse vormen en voor het opbouwen van langdurige professionele samenwerkingsverbanden; ze verspreiden kennis over verschillende Europese culturen en steunen het vreemdetalenonderwijs.

EUNIC
EUNIC Brussels