ACTOPOLIS
Umetnost akcije

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_01 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_02 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_03 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_04 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_05 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_06 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_07 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_08 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_09 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_10 fotografija: Marija Piroški

 • ACTOPOLIS - The Art of Action_11 fotografija: Marija Piroški

Širom sveta, gradovi se nalaze pred izazovima. Na koji način može uspeti da se urbani prostor i u vremenima njegovog ekonomskog iskorišćavanja i privatizacije izgradi i održi kao zajednički prostor društva? Koju ulogu igraju umetnost, kultura, arhitektura, samoorganizovano delovanje i aktivizam u tim procesima? 

Tokom prošle godine, u okviru međunarodnog projekta „ACTOPOLIS – Umetnost akcije“ ova pitanja obrađivali su umetnici, arhitekte, filozofi, urbanisti i aktivisti u 7 različitih evropskih gradova. Izložba prikazuje projektne primere iz Ankare/Mardina, Atine, Bukurešta, Beograda, Oberhauzena, Sarajeva i Zagreba. Materijali iz više od 45 pojednačnih projekata pokazuju bogat repertoar mogućnosti delovanja radi oblikovanja i menjanja gradova u kojima živimo.

Sedam poglavlja izložbe biće prikazano na ukupno 50 tabli, delimično otvorenog tipa, a delimično grupisanih u intimnije prostorne situacije.  Sve je dopunjeno stanicama s različitim medijima koje su posvećene filmskoj i video-produkciji projekta. Pored izložbenih tabli i videa, sto s materijalima za čitanje poput izložbenih kataloga poziva na dodatno informisanje o onome što je viđeno u sklopu izložbe. „Javni prostor“ izložbe – prostori za delovanje između prostorija koje su u obliku polukruga – nudi mogućnost za lokalne dopune, organizaciju manifestacija u sklopu drugih i razne radionice.

Beogradsko izdanje izložbe će obimnije predstaviti umetničku i aktivističku produkciju koja je nastala posebno za prošlogodišnje beogradsko izdanje Actopolisa.

Kustoskinja beogradskog izdanja projekta ACTOPOLIS je Mirjana Boba Stojadinović. U beogradskom izdanju projekta ACTOPOLIS učestvali su: Aleksandar Nikolić, Aleksandra Sekulić i Ivica Đorđević, Anica Vučetić, Irena Ristić, KURS, Mariela Cvetić, Marija Radoš i Miroslav Karić (Remont), Marijana Cvetković, Nebojša Milikić i Tadej Kurepa, Nikola Radić Lucati, Umetnički kolektiv U10, Vahida Ramujkić i Noa Treister, Gradska Gerila i Urbani inkubator.

 

Projekat Goethe-Instituta i kulturne institucije Urbane kinste Rur

Projekat Goethe-Instituta i kulturne institucije Urbane Künste Ruhr

Izložba se realizuje u saradnji sa Muzejom grada Beograda
 

Koncept: Angelika Fic
Umetnički rukovodioci: Katja Asman, Martin Fric i Angelika Fic
Rukovodilac projekta: Julijane Štegner, Goethe-Institut u Atini
Koordinator projekta: Natalija Sartori, Goethe-Institut u Atini
Menadžer projekta Urbane kinste Rur: Danijel Klem
Kustosi lokalnih projekata: Ankara/Mardina - Pelin Tan, Atina - Elpida Karaba i Glikerija Statopulu, Beograd - Mirjana Boba Stojadinović, Bukurešt - Stefan Genćiulesku i Raluka Vojnea, Oberhauzen - gehajmagentur, Sarajevo - Danijela Dugandžić i Zagreb - Ana Dana Beroš
Koproducenti: Goethe-Institut u Ankari (Tomas Lir i Rajmund Verderman), Goethe-Institut u Beogradu (Matijas Miler-Viferig), Goethe-Institut u Bukureštu (Beate Keler i Evelin Hust), Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini (Šarlote Hermelink), Goethe-Institut u Hrvatskoj (Katrin Osvald-Rihter) i Pozorište u Oberhauzenu (Peter Karp)

Učestvuju sledeće institucije:

ACTOPOLIS | Umetnost akcije © ACTOPOLIS | Umetnost akcije ACTOPOLIS | Umetnost akcije ACTOPOLIS | Umetnost akcije