Participacija
Urbano čvorište#2

Urban Hub #2
ŠkoGrad / Schulstadt

U okviru međunarodne platforme ,,Deljeni gradovi’’ (Shared Cities Creative Momentum), u partnerstvu sa Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture (BINA) i Goethe-Institutom, tokom 2018. tim Škograda razvija projekat “Urbano čvorište #2”. Fokus aktivnosti ovog projekta leži u participativnom dizajnu otvorene zajedničke učionice u školskom dvorištu, u istom prostoru u kom je tim aktivno radio sa školskom, i decom iz naselja Ledine, te sa školskim kolektivom i komšilukom, tokom prethodne godine.

Team Škograd

Takođe je planirana prostorna intervencija između otvorene učionice i školske zgrade.
 
Ovaj projekat nastaviće započete razgovore i akcije organizovane u toku prošle godine u naselju Ledine. Dosadašnjim razgovorima otkrivena je potreba za javnim prostorom u zajednici. Dok su zaposleni u školi izrazili zainteresovanost za prostor koji može jednako da udomi školske i vanškolske aktivnosti, deca naselja i komšiluk izrazili su želju za prostorom za aktivnosti iz domena kulture i slobodnog vremena.
 
U prvoj fazi projekta tim Škograda radiće na stvaranju kontekstualizovane participativne metodologije čiji je cilj da uoči i uključi potrebe svih utvrđenih aktera ovog projekta. U drugoj fazi projekta prethodno utvrđena metodologija biće korišćčena u radu sa decom, komšilukom, nastavnim i školskim osobljem, u cilju zajedničkog preliminarnog predloga dizajna za prostornu intervenciju u školskom dvorištu. U maju, u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, preliminarni dizajn biće predstavljen i unapređen kroz interakciju sa stručnom publikom. Finalni predlog i pripreme za izgradnju fizičke prostorne intervencije radiće se na osnovu ovako prikupljenih komentara i predloga za unapređenje preliminarnog dizajna. Završetak izgradnje prostorne intervencije u osnovnoj školi na Ledinama planiran je do kraja leta a pre početka sledeće školske godine.