Materijali za vežbanje B1

Za pripremu ispita Goethe-Zertifikat B1 ovde možete naći materijale za vežbanje slušanja, čitanja, pisanja i govora.

Materijali za vežbanje onlajn

B1-Model ispita za osobe sa posebnim potrebama

Materijali za preuzimanje

B1-Model ispita za odrasle B1-Model ispita za odrasle modul Slušanje direktno (37:21 min.)
B1-Model ispita za odrasle modul Govor direktno (12:55 min.)
© Goethe-Institut

B1-Materijal za vežbanje za odrasle B1-Materijal za vežbanje za odrasle modul Slušanje direktno (39:13 min.)
B1-Model ispita za mlade B1-Model ispita za mlade modul Slušanje direktno (36:38 min.)
B1-Materijal za vežbanje za mlade B1-Materijal za vežbanje za mlade modul Slušanje direktno (39:41 min.)