Materijali za vežbanje A1

Za pripremu ispita Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ovde možete naći materijale za vežbanje slušanja, čitanja, pisanja i govora.

Materijali za vežbanje onlajn

A1-Model ispita za osobe sa posebnim potrebama

Materijali za preuzimanje

A1-Model ispita A1-Model ispita modul Slušanje direktno (17:08 min.)
A1-Model ispita modul Govor direktno (13:36 min.) 
© Goethe-Institut

A1-Materijal za vežbanje 01 A1-Materijal za vežbanje 01 modul Slušanje direktno (18:59 min.)
A1-Materijal za vežbanje 02 A1-Materijal za vežbanje 02 modul Slušanje direktno (19:04 min.)