Grünes Diplom

© Goethe-Institut

Predavanje nemačkog jezika u Goethe-Institutu

Goethe-Institut nudi mladim nastavnicima i nastavnicama nemačkog van Nemačke priliku da steknu osnovnu kvalifikaciju za predavanje nemačkog kao stranog jezika za odrasle. Ova kvalifikacija je standardizovana, modularna i može se obavljati paralelno sa poslom.
 
Grünes Diplom je obavezna kvalifikacija za zaposlenje u Goethe-Institutima van Nemačke, kao i u partnerskim institucijama Goethe-Instituta, osim u slučajevima već postojećih tome jednakih kvalifikacija.
 
Ovaj program stručnog usavršavanja traje po pravilu oko 2 godine, a na kraju se stiče sertifikat Grünes Diplom. Ovaj sertifikat je priznat u svim Goethe-Institutima van Nemačke, iako Goethe-Instituti nisu u obavezi da zaposle svaku osobu koja ga poseduje.

Osnovna kvalifikacija sastoji se iz sledećih faza:

1. faza: hospitacija
 • Hospitacija na nastavi
 • 11 celina za savladavanje osnovnih znanja o predavanju nemačkog kao stranog jezika - Uvod u osnove rada Goethe-Instituta van Nemačke u oblasti jezika
 • DLL modul 6
 • 1. probni čas.
2. faza: Deutsch Lehren Lernen (DLL)
 • Savladavanje modula 1-5 programa DLL na platformi za učenje Goethe-Instituta uz pratnju tutora
 • Test znanja
3. faza: boravak u Nemačkoj
 • Seminar iz lingvokulturologije u Nemačkoj
Ovo pravilo ne važi za kandidate koji su odrasli ili u prethodnih 5 godina živeli, radili ili studirali u nekoj od zemalja nemačkog govornog područja.
 
4. faza: specifična znanja
 • Sticanje licence za ispitivače Goethe-Instituta za nivoe A1-B1
 • Onlajn seminar iz oblasti digitalnih medija
 • Interkulturni pristup u lingvokulturologiji
 • Sticanje sertifikata Goethe-Zertifikat C1
 • 2. probni čas
Učešće na ovom programu stručnog usavršavanja je besplatno. Ne dobijate novčanu naknadu za utrošeno vreme.
 
Pošaljite dokumentaciju za prijavu (motivaciono pismo, CV sa slikom, skenirane diplome) u jednom PDF dokumentu na:
Sophie.Engel@goethe.de