Kunstiresidentuur Tallinna Kunstihoones
Hea olemise kunst

. © Kunstihoone

Goethe Instituut ja Tallinna Kunstihoone võõrustavad iga-aastast kunstiresidentuuri programmi, mis on mõeldud Saksamaal elavatele kunstnikele. Selle eesmärk on innustada kunstiga seotud uurimistööd ja elavdada Tallinnas arutelu keskkonnateadlikkuse, kestlikkuse ning kunstiloome eetika üle. Residentuur täiendab Kunstihoone kestvat näitusesarja, mis pöörab erilist tähelepanu hea olemise võimalikkusele ja ökoloogilisele vastutusele kindla huku tingimustes. Sarja varasemad näitused on „Hea olemise kunst“ 2019. aastal ja „Mänd-fulness“ 2021. aastal.

2022. aasta kunstnik

 © Hamza Mohammed Beg

Kunstnik Hamza Beg veedab alates 1. septembrist 2022 „Hea olemise kunsti“ residentuuri raames kaks kuud Tallinnas. Konkursile laekunud ligi 70 taotluse hulgast tõstis tema oma esile just Tallinnat ja laiemat Eesti konteksti silmas pidav kavatsus. Samuti joondub Hamza väärtustele ja suhetele üles ehitatud immateriaalne praktika käesoleva residentuuri aluspõhimõtetega.

Residentuuri ajal püüab Hamza koostöös Tallinna Kunstihoonega kaasata linna aruteludesse liikuvuse, tehnoloogia ja identiteedi üle, mis on seotud meie ühise avaliku ruumi kasutamisega. Avatud ühistoimetamise töötubades kasutab ta kriitika- ja aruteluvahendina radikaalset jalakäijateadvust. Töötoad uurivad ideoloogiat ja püüavad jalakäijateadvuse elavdamise kaudu luua kodanike vahel uut lähedustunnet. Ühtlasi ületab ta oma tegevuses aja piire, luues jalutuskäikudest inspireeritud heliteoseid, mis uurivad ajalugu ja müüti, kaarti ja territooriumit.

Hamza Mohammed Beg on kunstnik ja kirjanik, kes tegeleb kohatunnetuse, jalakäijate ja avaliku ruumi loomise ideedega. Audioteoste, tekstide ja performance’i kaudu uurib ta kollektiivsust, ideoloogiat ja igapäevaelu poliitikat. Berliinis on Hamza teoseid eksponeeritud ja esitatud galeriides ja muuseumides, baarides ja kohvikutes. Ta on kõnelnud ülikoolides ja konverentsidel, raamatuesitlustel ja pidudel. Ta ei pea üht esinemislava teisest paremaks ning on ühtviisi tänulik kõigi platvormide eest.

Žürii 2022

Siim Preiman, Tallinna Kunstihoone kuraator
Eva Schmitt, Goethe Instituudi visuaalkunstiosakonna juhataja asetäitja
Sandra Kosorotova, kunstnik
Tanel Rander, kirjanik, kunstnik ja kuraator
Franziska Nori, Frankfurdi kunstiühingu direktor


Tallinna Kunstihoone
SA Kunstihoone on 1934. aastast tegutsev kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul: Tallinna Kunstihoones ja seal samas lähedal Linnagaleriis ning Kunstihoone galeriis. Kunstihoone tegeleb nüüdiskunsti ja ühiskonna põletavate küsimustega, pakub tänapäevast programmi ning aitab kunstnikel luua uusi näitusi ja teoseid. Osaleme rahvusvahelises kunstielus ja aitame hoida Eesti ning rahvusvahelise kunstielu ja kunstipubliku aktiivset mõttevahetust. Korraldame näitusi ka välismaal. Programmi koostades peame oluliseks selliseid väärtusi nagu nüüdisaegsus, rahvusvahelisus, kureeritus ja põlvkonnaülesus.


Gisèle Gonon © Aleks Slota
Kunstnik Gisèle Gonon veetis hilissuvel 2021 kaks kuud Tallinna Kunstihoone residentuuris. Gisèle valiti enam kui saja taotleja seast ja ta jätkas residentuuris oma uurimistööd põllumajandusest, keskendudes põllumaale ja selle liigkasutamisele.

Gononi huvitavad vastuvõimu ja vastupanu vormid, mida rakendatakse töö ja põllumajanduse „uuendusprotsessides“. Maalt pärit kunstniku eri valdkondi hõlmavale tegevusele on omane isetegemise-esteetika ning ta püüab mõista, kuidas kapitalistlik süsteem mõjutab inimesi ja kohti. Gononi töid on esitletud eri paigus, nende seas Bundeskunsthalle (Bonn, 2020), gr_und (Berliin, 2020), Leipziger Baumwollspinnerei Leipzigis (2019), Art Contemporary Weekend (Bordeaux, 2019), Reinbeckhallen (Berliin, 2018), samuti NAC-i (Nida, Leedu, 2020) ja Factatory (Galerie Tator, Lyon, 2021) residentuuriprogrammide ajal.

Gisèle Gonon elab Saksamaal Berliinis. Ta lõpetas 2005. aastal magistriõpingud Saint-Étienne’i Kaunite Kunstide Koolis (École des Beaux-Arts in Saint-Étienne, ESADSE) ja osales 2018. aastal Goldrauschi stipendiumiprogrammis Berliinis.

Gisèle Gonon

Žürii 2021:

Siim Preiman, Tallinna Kunstihoone kuraator
Eva Schmitt, Goethe Instituudi visuaalkunstiosakonna juhataja asetäitja
Laura Toots, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi kuraator
Hanna Piksarv, kunstnik
Christiane Mennicke-Schwarz, Dresdeni Kunstimaja direktor

Koostööpartner

Tallinna Kunstihoone  

Top