Teemaruum
Avalik ruum

Themenraum_öffentlicher_raum Goethe-Institut/Julia Klement

Me liigume avalikus ruumis iga päev. See on meie kooseksisteerimise alus. Sellest, milline on avalik ruum, sõltub nii üksikisiku individuaalne areng kui ka vaba ühiskond tervikuna. Eesti Vabariik tähistab oma sajandat sünnipäeva ja meie pühendame oma Saksa Kevade programmi sellest tulenevalt avalikule ruumile.

Tolerants ja sotsiaalne kooslus avalikus ruumis

Avalik ruum on linna nägu ja identiteet. Tänavad, väljakud ja pargid on sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise kooselu lava. Lisaks on see võrdsuse ja sallivuse sümbol. Sotsiaalne ruum, kus igaüks saab ilma eriõigust omamata liikuda ning kus kodanikud kogu oma mitmekesisuses ühiskonna moodustavad. Selle kaitsmiseks on vajalik osalus. Kuid kuidas saab ühiskond osaleda uute avalike ruumide kujundamises, mis pakuksid kohta ideede vahetamiseks ja kooseksisteerimiseks?


Kunst ja kultuur avalikus ruumis

Kunst ja kultuur lahkuvad avalikus ruumis oma tavapärasest keskkonnast, kokkupuude ja tajumine on juhuslik ja vältimatu. Eelkõige vastuliikumisena sellistele fenomenidele nagu piirkondade taaselustamine ja migratsioon käsitlevad paljud inimesed loominguliselt seda, millised ruumiarengud nende lähiümbruses peaksid toimuma ja kuidas seda kujundada.

Coram Publico © Stephanie Felber

Coram Publico

CORAM PUBLICO kutsus Tallinna südamesse kohtuma avaliku ruumi eri paikades performance’i-kunstnike ja ajutiste kohalviibijatega ning nendega suhtlema.
INTER-aktsioon avalikus ruumis koos Stephanie Felberi ja Barbara Lehtnaga
Digiteerumine ja avalik ruum

Meie ühiskonnas toimub mitmekesistumine ja digiteerumine. Suhtlus toimub üha enam internetis – üleilmselt ja reaalajas! Internetis hägustuvad privaatsuse ja avalikkuse piirid. Tehisintellekt astub subjektina avalikku ruumi. Kuidas mõjutab see areng meie kooseksisteerimist? Millised võimalused avanevad, millised ohud kerkivad esile?Top