Julia Rosa Peer
Miksi ejakulaatio on myös tunteiden purkautumista

Ejaculation  Discussions about female sexuality Poster
© Painting "Yellow room II" by Sirkku Rosi, Graphic design by Sophie Troppmair

... ja miksi meidän on puhuttava enemmän seksistä…

Performanssin “Ejaculation - Discussion About Female Sexuality” ensi-ilta oli Helsingin Kansallisteatterissa 24.10.2018. Haastattelimme sitä varten yli 40 naista eri kulttuureista selvittääksemme kuinka naiset nyky-yhteiskunnassa yleensä kokevat seksuaalisuutensa.

Taiteellisen ajatuksemme symboliksi valitsimme ”naisen ejakulaation”, seksuaalisen purkautumisen, joka on edelleen selvittämätön ja liian vähän huomiota saanut ilmiö. Tiedän termin olevan mielenkiintoinen valinta otsikoksi, mutta olimme silti yllättyneitä saamastamme ristiriitaisesta palautteesta.
Siitä, että juliste poistettiin Facebookista, ei kannattanut niinkään välittää, mutta että myös projektiin osallistuvat naiset reagoivat hyvin eri tavoin... Useimmissa otsikko herätti taistelutahtoa ja uteliaisuutta, mutta toisissa myös kiusaantuneisuutta. Yllätyin siitä, että aihe on meillä näköjään edelleen tabu. Tämä vain rohkaisi minua ottamaan tarkemmin selvää ihmisten tuntemasta piilohäpeästä.

Kuinka löytää oikeat sanat

Mielestäni ongelma on siinä, että elämme keskellä monien eri medioiden maailmaa pullollaan aistillisia kokemuksia, vaikka tarvitsisimme epätoivoisesti vuoropuhelua. Usein siteerattu termi “oversexed and underfucked” kuvaa nykyaikaa, jossa seksuaalisuus on ylikorostunut, mutta sitä ei eletä todeksi eikä siitä keskustella. Olisi tulevaisuuttakin ajatellen tärkeää käydä avointa ja rehellistä keskustelua seksuaalisuudesta. Näin myös kasvava sukupolvi, joka ikään kuin sosiaalistuu Internetin välityksellä ja on siten altis kaikenlaisille sensuroimattomille seksuaaliselle sisällöille, tulisi tietoiseksi asiasta.
 
Projektin alussa pohdimme kuinka dialogi olisi parasta aloittaa?
 
Retkeily kielitieteen parissa antoi meille tietoa joidenkin nykyään kiistanalaisten sanojen alkuperästä: "Eiaculor" on latinaa ja tarkoittaa "singota, ampua korkealle". 1600-luvulla sitä käytettiin paitsi seksuaalisessa kontekstissa myös kuvaamaan verbaalista tunteenpurkausta.  "Ejakulaatiota" käytetään englannin kielessä edelleen, vaikkakin harvemmin kuin seksiin liittyvänä terminä, kuvaamaan sanallista purkausta.
 
Toinen esimerkki löytyy ranskan kielestä: "La petite mort" ("pieni kuolema") on termi, jota käytettiin etenkin 1800-luvulla kuvaamaan lyhytaikaista tajun menetystä seksuaalisen kiihottumisen huippukohdassa tai vastaavassa henkisessä tilassa.
 
Sanojen alkuperäisen merkityksen perusteella voisi olettaa, että seksuaalisuuden filosofinen tarkastelu on ollut aina läsnä kielessämme, mutta riittävän terminologian puuttuminen tai katoaminen nykyisestä kielenkäytöstämme saattaa olla merkki vuoropuhelun puuttumisesta ja siihen liittyvästä häpeäntunteesta. Ainakin performanssiamme ajatellen se oli yksi lisäsyy ryhtyä selvittämään ongelmaa.
 
Viestintätieteilijän ja seksuaaliaktivistin Dr. med. Laura Mérittin mielestä saksan kielessä ei ole tarkkoja käsitteitä naisen sukuelinten kuvaamiseen. Yli 20 vuoden ajan hän on antanut tilaa vuoropuhelulle Berliini-Kreuzbergissa Sexklusivitäten -liikkeellään ja etsii jatkuvasti uusia muotoja keskustelulle seksuaalisuudesta. Juuri hänellä oli ratkaiseva vaikutus naisen seksuaalista purkautumista koskeviin tutkimuksiimme.
 

Naisen seksuaalisen purkautumisen mysteeri

Jo keskiajalla ilmiötä on kuvattu "ilon virtaukseksi", mutta asiaa ei nykyään käsitellä millään lailla koulukirjoissamme. Méritt kertoo tästä tabuksi muodostuneesta naisena olemisen osa-alueesta valistavassa esitteessään ja pohtii, miksi jokaisella ihmisellä on kyky purkautua seksuaalisesti. Jo Aristoteles, arabialainen lääketiede ja Kamasutra kuvaavat naisen kehon tuottamaa eritettä.

Seitsenkymmenluvun naisten terveysliike omistautui jälleen aiheelle. Vuonna 2002 tunnustettiin virallisesti, että naisen eturauhanen (prostata feminina) on toimiva elin.
Tekemäni lisätutkimukset osoittivat kuitenkin, että koska aiheesta ei ole tutkimustietoa ja siihen liittyy kiistanalaisia seikkoja, ei ole edelleenkään selvitetty, miten tuon salaperäisen rauhaseritteen kanssa nyt oikein on.
 

Toisten kohtaaminen (oppiminen)

Seuraavaksi tutkittiin naisen seksuaalista purkautumista taiteellisena symbolina "sille mitä ei sanota" ja "sille mitä ei kuulla". Haastateltavien kohtaamiset ja esiintyjän henkilökohtainen kehittyminen niiden kautta on performanssin liikkeellepaneva voima ja myös yleisö saa osansa siitä.
 
Päähenkilöiden löytäminen oli haastavaa, mutta lopulta osallistujat saattoivat käydä vuoropuhelua jopa yli kulttuuristen rajojen. Eräs asia kiinnitti erityisesti huomiotani: oli helppoa puhua yhteisestä kivusta, mutta vaikeampaa omaan seksuaalisuuteen liittyvistä positiivisista asioista. Oli myös helppoa keskustella feminismistä, muttei henkilökohtaisista kokemuksista.
 
Lisäksi seksuaalinen vapaus, joka eurooppalaisella naisella on, vaikutti miltei paradoksaaliselta, kun otetaan huomioon ne kulttuuriset ja poliittiset realiteetit, joita muiden maiden naiset joutuvat ottamaan huomioon. Tämä edellyttää intensiivistä oman todellisuuden tarkastelua, sitä, että altistamme itsemme haavoittuvuudelle ja kyseenalaistamme omat näkemyksemme. Elänkö itse omaa seksuaalisuuttani, vai määrittelevätkö muut sen?
 
Yleensäkin, eikä pelkästään naiseuden tabuihin liittyen, tulisi mielestäni jatkaa sen pohtimista, kuinka paljon me itse asiassa tiedämme seksuaalisista mieltymyksistämme ja pystymmekö kertomaan niitä toisillemme.
 
Tiia Forsström, suomalainen seksityöntekijä ja aktivisti, osui haastattelussa asian ytimeen: "Seksuaalisuus on puhtaan elinvoiman ilmaus!". Ja siksi se pitäisi elää todeksi ja sitä pitäisi tutkia. Performanssissamme se on ilmauksena "elossa olemiselle" ja tämän tutkimuksen lopussa yksi asia on meille selvä: tarvitsemme lisää vuoropuhelua ja meidän on määriteltävä itsemme uudelleen seksuaalisina olentoina.***

Performanssista

Ejaculation - Discussions About Female Sexuality

Suomen ensi-ilta: Kansallisteatteri, Willensauna
24. - 25.10.2018
Lisätietoja
 
 
Kantaesitys Itävallassa
@ BRUX - Freies Theater Innsbruck
Esitykset: 30.11.- 2.12.2018


***

LÄHTEET