Tehtävät ja tavoitteet

Goethe-Institut Aufgaben und Ziele Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Kieltä. Kulttuuria. Saksaa.

Goethe-Institut e.V. on Saksan liittotasavallan kulttuuri-instituutti, joka toimii maailmanlaajuisesti.

Goethe-Institut haluaa herättää kiinnostusta saksan kieleen ja tukea sen opiskelua. Se tekee myös kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. Välitämme monipuolista ja ajankohtaista tietoa saksalaisesta kulttuurista, yhteiskunnasta ja poliittisesta elämästä. Goethe-Institutin kulttuuri- ja koulutusohjelmat tuottavat kulttuurien välistä vuoropuhelua ja osallistavia elämyksiä. Ne edistävät kansalaisyhteiskunnan rakentumista ja maailmanlaajuista liikkuvuutta.

Goethe-Institutit ja Goethe-keskukset, kulttuuriyhdistykset, lukusalit, tutkintopaikat ja kielikeskukset ovat jo yli 60 vuoden ajan olleet monen ihmisen ensikontakti Saksaan. Monivuotinen kumppanuus johtavien tahojen kanssa yli 90 maassa on lujittanut luottamusta Saksaan. Goethe-Institut haluaa tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka toimivat aktiivisesti Saksan ja saksalaisen kulttuurin parissa. Se vastaa itse omasta toiminnastaan ja on puoluepoliittisesti riippumaton.   

Goethe-Institut Suomessa

Goethe-Institut Helsingin Kampissa on esteetön ja avoin kaikille.

Kirjastoamme voit käyttää maksutta niin verkossa kuin paikan päällä.

Kursseillamme voivat kaiken ikäiset opiskella saksaa kaikilla tasoilla ja suorittaa kielikokeita.
Saksanopettajat saavat meiltä opetusmateriaalia ja jatkokoulutusta.

Goethe-Institut välittää saksalaista kulttuuria eri maissa. Haluamme antaa sijaa vuorovaikutukselle. Projektimme tuovat yhteen taiteellisia, tieteellisiä, sosiaalisia ja arkipäiväisiä käytäntöjä ja ajatuksia, jotka kuvastavat kulttuurien rinnakkaiseloa yhteiskunnissamme.

Tapahtumiemme suunnittelussa ja raportoinnissa haluamme tehdä näkyviksi aliedustettuja tiedon muotoja, kyseenalaistaa vallitsevia rakenteita ja ottaa huomioon erilaisia näkökantoja.

Työntekijämme ja kumppanimme arvostavat yhteistä ja yhteisöllistä tapaa tehdä työtä.
 
Goethe-Institut Finnland on osa verkostoa Helsinki Art Institutions for Equality.