Usein esitettyjä kysymyksiä

Tässä vastauksia Goethe-Institutin tutkinnoista usein esitettyihin kysymyksiin

Jos sinulla on vielä kysyttävää tutkinnoista Goethe-Zertifikat A1 - C2, tiedustele asiaa valitsemastasi tutkintopaikasta (Goethe-Institut, Goethe-keskus tai tutkintokumppanit). Saat henkilökohtaista, maksutonta neuvontaa sitoumuksetta.

Goethe-Institutin tutkinnot ovat avoimia kaikille riippumatta siitä, onko kokelaalla Saksan kansalaisuus. Niiden avulla voit todistaa saksan kielen taitosi, kun olet opiskellut saksaa vieraana kielenä tai se on toinen äidinkielesi. Eri tutkinnoilla on omat suositusalaikärajat.
Voit poistua tutkintotilasta kohtuulliseksi ajaksi (esim. WC:ssä käyntiä varten). Poistuminen merkitään „Tutkinnon järjestämistä koskevaan protokollaan“. 
Tietoa siitä miten tutkinnot Goethe-Zertifikat A1 - C2 sijoittuvat kielitaidon tasoa mittaavaan Eurooppalaiseen viitekehykseen (GER) saat näiltä verkkosivuilta:
Goethe-Institutin tutkintojen ja kurssien taitotasot
Eurooppalainen kielten viitekehys (GER)
Todistus esimerkiksi kielikurssille, tasotestiin tai tutkintoon osallistumisesta ei riitä osoittamaan kielitaitoa.

Vain todistus suoritetusta tutkinnosta (Goethe-Zertifikat A1 - C2, Kleines oder Großes Deutsches Sprachdiplom) kelpaa maailmanlaajuisesti osoitukseksi saksaa vieraana kielenä opiskelleen kielitaidosta.
Tutkinnoilla Goethe-Zertifikat C2, Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom ja Großes Deutsches Sprachdiplom todistat, että kielitaitosi täyttää ne vaatimukset, joita opiskelu saksalaisessa korkeakoulussa/yliopistossa edellyttää. Ne hyväksytään sellaisenaan eikä sinun tarvitse suorittaa TestDaF-kielitutkintoa tai korkeakoulun omaan tutkintoa (DSH).

Tiedustele opiskelualaasi koskevia kielitaitovaatimuksia siitä korkeakoulusta/yliopistosta, jossa haluat opiskella tai tutki asiaa sivustolta www.sprachnachweis.de.
Kaikissa Goethe-Institutin kirjallisten tutkintojen arvostelussa sovelletaan sitä saksan oikeinkirjoitusta, josta on säädetty elokuussa 2006. Sen perustana ovat teokset „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (24. painos 2006 tai sitä myöhemmät) ja „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (vuoden 2006 tai sitä myöhemmät painokset).

Voimassa olevat oikeinkirjoitussäännöt löydät verkkosivulta:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Oppiminen on yksilöllinen prosessi. Se, kuinka kauan aikaa tarvitset yhden tason opiskeluun, riippuu monesta tekijästä, kuten motivaatiosta, ajankäytöstä ja harjoittelutavoista.

Jos osaat jo yhtä tai useampaa kieltä, opit saksaa yleensä nopeammin. Suuri merkitys on sillä, osallistutko saksankurssille kotimaassasi vai Saksassa, missä voit kuulla ja puhua saksaa myös oppituntien ulkopuolella.

Tärkeä tekijä oppimisprosessin kannalta on myös opetuksen intensiteetti (onko esim. kyse intensiivikurssista vai iltaryhmästä jne.) Tiedustele asiaa valitsemastasi tutkintopaikasta.
Tutkintoihin on saatavana seuraavaa harjoitus- ja informateriaalia
  • Materiaalia verkkoharjoitteluun
  • Ladattavaa materiaalia
  • Tilattavaa materiaalia
  • Tutkintomääräykset ja suoritustilannetta koskevat määräykset
Materiaalia on osin saatavilla myös lähimmän Goethe-Instituutin kieliosastolla.
Muutamia tutkintoja varten on olemassa etäopintomateriaalia ja verkkokursseja.
Opi saksaa etäopiskelijana
Voit suorittaa tutkinnon niin monta kertaan kuin haluat. Lue lisää tutkinnon suorittamiseen liittyvistä yksityiskohdista ja tutkinnon uusimisesta kutakin tutkintoa koskevista tutkintomääräyksistä.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 
Goethe-Institutin tutkintotodistukset Goethe-Zertifikat A1 - C2 ovat voimassa rajattoman ajan.

Monet instituutiot ja työnantavat kuitenkin vaativat, ettei todistus saa olla kahta vuotta vanhempi. 

Tutkintotodistukset: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) ovat voimassa myös uuden Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom –tutkinnon ja tason C2 uuden tutkintotarjonnan 01.01.2012 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen.
Todistuksesta ei voi saada toista kappaletta.

Mikäli tutkinnon suorittamisesta on kulunut vähemmän kuin 10 vuotta, voit pyytää maksullista korvaavaa todistusta siitä tutkintopaikasta, jossa olet suorittanut tutkinnon.
Nimen muututtua (esimerkiksi avioliiton, adoption, avioeron vuoksi) et voi saada uutta tai korvaavaa todistusta.

Voit todistaa nimenmuutoksen virallisella dokumentilla (esimerkiksi virka- tai vihkitodistuksella) tai sen oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

Nimi tai nimen kirjoitustapa todistuksessa on se, joka on todettu tutkintopaikassa valokuvallisesta henkilötodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä. Todistus suoritetusta tutkinnosta laaditaan tuolloin kirjattujen tietojen perusteella.
Valtuutettu viranomainen (oikeusistuin, ministeriö, koulu, pankki tms.) voi todistaa tutkintotodistuksesta otetun jäljennöksen oikeaksi. Työnantajat vaativat yleensä valtuutetun asianajotoimiston antaman todistuksen jäljennöksen oikeudellisuudesta.
Virallisen käännöksen todistuksesta voi laatia auktorisoitu kääntäjä tai käännöstoimisto.
Tutkintoon osallistuaksesi sinun ei tarvitse käydä määrättyä kielikurssia tai tutkintoon valmentavaa kurssia eikä sinulla tarvitse olla todistusta alemman tason tutkinnosta.

Suosittelemme kuitenkin osallistumaan tutkintopaikan järjestämälle kielikurssille. Tällöin saat tarvittavat kielelliset ja tutkintoon liittyvät valmiudet. Ne tekevät tutkinnon suorittamisen niin helpoksi kuin mahdollista.

Tiedustele kursseja valitsemastasi tutkintopaikasta.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.