Käännöstuki

Goethe-Institut Käännöstuki Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Kustantamot voivat hakea Goethe-Institutin käännöstukiohjelmasta tukea saksankielisen kirjallisuuden kääntämiseksi muille kielille. Sen tarkoituksena on antaa myös saksaa taitamattomille lukijoille tilaisuus tutustua uuteen saksalaiseen kaunokirjallisuuteen, lasten- ja nuortenkirjoihin, merkittäviin tieteellisiin julkaisuihin sekä tietokirjoihin.

Ohjelma toteuttaa Saksan kulttuuripolitiikan tavoitteita ja on tärkeä Saksan ulkomaisen kulttuuri- ja sivistyspolitiikan instrumentti.

Mikäli Goethe-Institut myöntää käännöstuen, se maksaa kustantamolle osan kirjan käännöskuluista sen ilmestyttyä. Käännöstuki ei koskaan kata käännöskustannuksia sataprosenttisesti eikä sen avulla voida kattaa kirjan painokustannuksia tai toimituksellisia kuluja.

Tukijärjestelmä on ollut olemassa jo miltei 40 vuoden ajan ja sen avulla on käännetty noin 6000 saksankielistä kirjaa 45 eri kielelle.

Goethe-Institutin käännöstukea voivat hakea ainoastaan ulkomaiset kustantamot.

Käännöstukihakemukset käsitellään paikallisessa Goethe-Institutissa. Mikäli se päättää tukea projektia, se antaa suosituksen kirjan kääntämisestä Goethe-Institutin keskushallinnolle Müncheniin, missä käännöstukitoimikunta päättää tuen määrästä.

Toimikunta kokoontuu neljästi vuodessa:
  • Tammikuun lopussa: kaunokirjallisuus sekä lasten- ja nuortenkirjallisuus
  • Huhtikuun lopussa: kaikenlainen kirjallisuus
  • Heinäkuun lopussa: kaunokirjallisuus sekä lasten- ja nuortenkirjallisuus
  • Lokakuun lopussa: kaikenlainen kirjallisuus
Tieteellisen kirjallisuuden osalta käsittelyaika on pidempi, koska Goethe-Institut pyytää niitä varten lausunnon Saksan tutkijayhdistykseltä (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Kustantamoja pyydetään jättämään anomus heti, kun käännösoikeus- ja käännössopimus on solmittu.
  1. Käännös tulee tehdä saksankielisestä alkuperäistekstistä.
  2. Saksankielisen alkuperäistekstin tulee olla saksalaiskustantamon julkaisema.
  3. Goethe-Institut voi myöntää tuen vain teokselle, jota ei vielä olla painamassa eikä painettu.
  4. Tukea saaneen ulkomaalaiskustantamon on julkaistava kirjan kustannustiedoissa Goethe-Institutin logo ja maininta siltä saadusta tuesta. Goethe-Institut pidättää itselleen oikeuden olla maksamatta myönnettyä tukea, mikäli näin ei ole menetelty.
  5. Tukea määriteltäessä voidaan huomioida ainoastaan kääntäjälle maksetut palkkiot, jotka on maksettu viimeistään kirjan ilmestyessä.