Käännöstuki

Goethe-Institut Käännöstuki Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Kustantamot voivat hakea Goethe-Institutin käännöstukiohjelmasta tukea saksankielisen kirjallisuuden kääntämiseksi muille kielille. Sen tarkoituksena on antaa myös saksaa taitamattomille lukijoille tilaisuus tutustua uuteen saksalaiseen kaunokirjallisuuteen, lasten- ja nuortenkirjoihin, merkittäviin tieteellisiin julkaisuihin sekä tietokirjoihin.

Ohjelma toteuttaa Saksan kulttuuripolitiikan tavoitteita ja on tärkeä Saksan ulkomaisen kulttuuri- ja sivistyspolitiikan instrumentti.

Mikäli Goethe-Institut myöntää käännöstuen, se maksaa kustantamolle osan kirjan käännöskuluista sen ilmestyttyä. Käännöstuki ei koskaan kata käännöskustannuksia sataprosenttisesti eikä sen avulla voida kattaa kirjan painokustannuksia tai toimituksellisia kuluja.

Tukijärjestelmä on ollut olemassa jo miltei 40 vuoden ajan ja sen avulla on käännetty noin 6000 saksankielistä kirjaa 45 eri kielelle.

Käännöstukihakemukset käsitellään paikallisessa Goethe-Institutissa. Mikäli se päättää tukea projektia, se antaa suosituksen kirjan kääntämisestä Goethe-Institutin keskushallinnolle Müncheniin, missä käännöstukitoimikunta päättää tuen määrästä. 

Toimikunta kokoontuu neljästi vuodessa:
 • Helmikuun alussa: hakuaika päättyy 1.12.
 • Huhtikuun lopussa: hakuaika päättyy 1.3.
 • Heinäkuun lopussa: hakuaika päättyy 15.6.
 • Marraskuun alussa: hakuaika päättyy 15.9.
Tietokirjallisuuden ja humanistisen kirjallisuuden osalta toimikunta tekee päätöksiä helmikuun ja heinäkuun istunnoissaan.
 1. Kustantamo on tuen hakija: Tukeen ovat oikeutettuja ainoastaan muut kuin saksalaiset kustantamot.
 2. Alkuperäisteoksen tulee olla julkaistu: Tukea voivat saada saksalaisten kirjailijoiden teokset, jotka on julkaistu saksankielisellä kielialueella sijaitsevassa kustantamossa.
 3. Käännös alkuperäistekstistä: Käännös tulee tehdä saksankielisestä alkuperäistekstistä.
 4. Käännöksen julkaisuajankohta: Goethe-Institut voi myöntää tuen vain teokselle, jota ei olla painamassa eikä ole painettu tukipäätöstä tehtäessä.
 5. Tuki myönnetään käännöskuluihin: Goethe-Institut voi antaa tukea vain osaan käännöskuluista. Tuki maksetaan käännetyn teoksen ilmestyttyä. Käännökuluja ei koskaan korvata täysimääräisesti. Tukea ei saa kirjan lisenssi-, paino- tai toimituskustannuksiin.
 6. Kirjaan Goethe-Institutin logo ja maininta käännöstuesta: Tukea saaneen ulkomaalaiskustantamon on julkaistava kirjan kustannustiedoissa Goethe-Institutin logo ja maininta siltä saadusta tuesta. Tukea ei makseta, mikäli näin ei ole menetelty.
 7. Käännöspalkkio: Tukea määriteltäessä voidaan huomioida ainoastaan kääntäjälle maksetut palkkiot, jotka on maksettu viimeistään käännöskirjan ilmestyessä.
 8. Käännös e-kirjana Goethe-Institutin Onleihe-palvelussa: Goethe-Institut haluaa tarjota Onleihe-palvelunsa rekisteröityneille käyttäjille käännöksiä, jotka julkaistaan myös e-kirjana. Tukea saanut ulkomaalaiskustantamo sitoutuu antamaan käännöksen Goethe-Institutin käyttöön epub-formaatissa.
Käännöstukea saaneeseen kirjaan painettava Goethe-Institutin logo: