Käännöstuki

Kirjoja hyllyssä Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Kustantamot voivat hakea Goethe-Institutin käännöstukiohjelmasta tukea saksankielisen kirjallisuuden kääntämiseksi muille kielille. Sen tarkoituksena on antaa myös saksaa taitamattomille lukijoille tilaisuus tutustua uuteen saksalaiseen kaunokirjallisuuteen, lasten- ja nuortenkirjoihin, merkittäviin tieteellisiin julkaisuihin sekä tietokirjoihin.

Ohjelma toteuttaa Saksan kulttuuripolitiikan tavoitteita ja on tärkeä Saksan ulkomaisen kulttuuri- ja sivistyspolitiikan instrumentti.

Tukijärjestelmä on ollut olemassa jo miltei 40 vuoden ajan ja sen avulla on käännetty noin 6000 saksankielistä kirjaa 45 eri kielelle.

Käännöstukihakemukset käsitellään paikallisessa Goethe-Institutissa, joka voi antaa myöntävän lausunnon käännöstuen myöntämisestä kirjalle. Lopullinen tukipäätös tehdään Goethe-Institutin keskushallinnossa Münchenissä. Tuettavat käännökset valitsee kuusihenkinen jury, johon kuuluu kaksi kirjallisuuskriitikkoa, vuosittain vaihtuva kustantamon edustaja laki- ja lisenssiosastolta sekä kolme Goethe-Institutin kirjallisuus- ja käännöstukiohjelman edustajaa.

Toimikunta kokoontuu neljästi vuodessa:
 • Helmikuun alussa: hakuaika päättyy 1.12.
 • Huhtikuun lopussa: hakuaika päättyy 1.3.
 • Heinäkuun lopussa: hakuaika päättyy 1.6.
 • Marraskuun alussa: hakuaika päättyy 15.9.
Tietokirjallisuuden ja humanistisen kirjallisuuden osalta toimikunta tekee päätöksiä helmikuun ja heinäkuun istunnoissaan.
 1. Kustantamo on tuen hakija: Tukeen ovat oikeutettuja ainoastaan muut kuin saksalaiset kustantamot.
 2. Alkuperäisteoksen tulee olla julkaistu: Tukea voivat saada saksalaisten kirjailijoiden teokset, jotka on julkaistu saksankielisellä kielialueella sijaitsevassa kustantamossa.
 3. Käännös alkuperäistekstistä: Käännös tulee tehdä saksankielisestä alkuperäistekstistä.
 4. Käännöksen julkaisuajankohta: Goethe-Institut voi myöntää tuen vain teokselle, jota ei olla painamassa eikä ole painettu tukipäätöstä tehtäessä.
 5. Tuki myönnetään käännöskuluihin: Goethe-Institut voi antaa tukea vain osaan käännöskuluista. Tuki maksetaan käännetyn teoksen ilmestyttyä. Käännökuluja ei koskaan korvata täysimääräisesti. Tukea ei saa kirjan lisenssi-, paino- tai toimituskustannuksiin.
 6. Kirjaan Goethe-Institutin logo ja maininta käännöstuesta: Tukea saaneen ulkomaalaiskustantamon on julkaistava kirjan kustannustiedoissa Goethe-Institutin logo ja maininta siltä saadusta tuesta. Tukea ei makseta, mikäli näin ei ole menetelty.
 7. Käännöspalkkio: Tukea määriteltäessä voidaan huomioida ainoastaan kääntäjälle maksetut palkkiot, jotka on maksettu viimeistään käännöskirjan ilmestyessä.
 8. Käännös e-kirjana Goethe-Institutin Onleihe-palvelussa: Goethe-Institut haluaa tarjota Onleihe-palvelunsa rekisteröityneille käyttäjille käännöksiä, jotka julkaistaan myös e-kirjana. Tukea saanut ulkomaalaiskustantamo sitoutuu antamaan käännöksen Goethe-Institutin käyttöön epub-formaatissa.
Käännöstukea saaneeseen kirjaan painettava Goethe-Institutin logo: