“Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti

 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © PASCH-net
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Keller
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © PASCH-net
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Jens Sauerbrey

Kumppanuuskouluprojekti ”Koulut: tulevaisuuden tekijät“ (PASCH) yhdistää maailmanlaajuiseksi verkostoksi yli 2000 koulua, joilla on erityinen suhde Saksaan. Goethe-Institut huolehtii noin 600 PASCH-koulusta yli 100 maassa maiden omien koulutusjärjestelmien puitteissa.

Kumppanuuskouluprojekti “Koulut – tulevaisuuden tekijät“ syntyi 2008 Saksan ulkoministeriön aloitteesta. Projektin koordinoinnista vastaa Saksan ulkoministeriö ja sen yhteistyökumppaneita ovat Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto, Goethe-Institut, korkeakouluvaihdosta vastaava DAAD  ja PAD — Saksan osavaltioiden opetusministerikonferenssin koululaisvaihtojärjestö.

Idea ja tavoitteet

PASCH -projektin johtoajatukset:
 • koulutus luo mahdollisuuksia
 • monikielisyys avartaa näköaloja
 • kieli ja koulutus kaikkien saataville
 • kansainvälisen oppiyhteisö ratkoo yhdessä tulevaisuuden ongelmia 

Saksan ulkoministeriö käynnisti helmikuussa 2008 kumppanuuskouluhankkeen “Koulut – tulevaisuuden tekijät“.  PASCH yhdistää  ja vahvistaa maailmanlaajuiseksi verkostoksi yli 2000 koulua, joilla on erityinen suhde Saksaan. Goethe-Institut huolehtii noin 600 PASCH-koulusta yli 100 maassa maiden omien koulutusjärjestelmien puitteissa.

Projektin koordinoinnista vastaa Saksan ulkoministeriö ja sen yhteistyökumppaneita ovat Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto, Goethe-Institut, korkeakouluvaihdosta vastaava DAAD  ja PAD — Saksan osavaltioiden opetusministerikonferenssin koululaisvaihtojärjestö.

Saksan ulkomaankoulujen ja Das Deutsche Sprachdiplom -tutkintoa tarjoavien koulujen verkostoa lujitetaan. Myös koulujen välistä yhteistyötä lisätään. Tavoitteena on vahvistaa (vieraana kielenä opetettavan) saksan kielen asemaa eri maiden koulutusjärjestelmissä. Projekti tarjoaa myös stipendejä Saksassa opiskelua varten, koululaisvaihtoa ja koulukumppanuutta.

Paschin tavoitteet

Aloitteella pyritään luomaan nuorissa pysyvää kiinnostusta ja innostusta Saksaa, sen yhteiskuntaa ja saksan kieltä kohtaan tavoitteena Saksan Liittotasavallan kumppanuuskoulujen maailmanlaajuinen verkosto. Yhteiset aktiviteetit ja vaihto-ohjelmat tekevät kouluista kansainvälisen oppiyhteisön. 

PASCH vaikuttaa pysyvästi koululaisten ja opettajien taitoihin mielenkiintoisella koulutustarjonnallaan ja antaa siten nuorille valmiuksia selviytyä opiskelusta ja työelämästä Saksassa. Tavoitteena on luoda elävät ja pitkäaikaiset suhteet Saksaan sekä innostaa koulujen opettajia ja oppilaita avoimeen ajatustenvaihtoon ja yhteistyöhön. PASCH on yhteydessä myös muihin Saksan ulkoministeriön kulttuuri- ja sivistystyön aloitteisiin, esim. Kulturweit–vapaaehtoistyöhön.

Goethe-Institutin työ ja tehtävät

Goethe-Institut tukee yli 550 PASCH-koulua niiden tavoitteissa saada saksan kieli koulujen oppiaineeksi tai lisätä sen kiinnostavuutta. Se järjestää opettajille metodis-didaktista lisäkoulutusta ja saksankursseja sekä varustaa kouluja uudenaikaisilla multimediakäyttöön soveltuvalla opetus-, oppi- ja maantuntemusmateriaalilla. Goethe-Institut on lähettänyt saksanopetuksen asiantuntijoita kumppanuuskouluihin kaikkialle maailmaan. Pasch-koulujen oppilaiden nuorisokurssit Saksassa parantavat kielitaitoa, vahvistavat kulttuurien välistä osaamista ja elävöittävät maantuntemusta.
www.pasch-net.de sivusto muodostuu kolmesta osiosta:
 • yleistä
 • opettajat
 • oppilaat
Yleistä

Yleinen osio antaa tietoa osallistuvista oppilaitoksista ja niiden toiminnasta. Näihin kuuluvat PASCHin puitteissa tehdyt projektit, maailman eri puolilta tulevien työntekijöiden blogit, PASCH-nuorisokurssit Saksassa sekä kansainvälinen koulukumppanuuspörssi. Vuorovaikutteinen maailmankartta antaa käsityksen kumppanuuskouluverkostosta ja sivustolla osallistuvat koulut esittäytyvät lyhyesti.

Opettajat

Virikkeitä PASCH-netin käyttöön saksanopetuksessa, ladattavaa opetusmateriaalia ja tietoa metodis-didaktisista aiheista. PASCH-verkkoalustalla opettajat voivat luoda omia virtuaaliluokkia tai käyttää jo olemassa olevia kursseja.

Virtuaaliyhteisössä koulut voivat vaihtaa materiaalia ja etsiä kumppania projekti-ideoihinsa. Yhteisössä, verkkoalustalla tai blogeissa opettajat voivat toteuttaa maiden rajat ylittäviä projekteja, kuten esim. alueellisia koululaisten verkkolehtiä ja podcasteja.

PASCH-verkkoalustalla PASCH-net järjestää opettajille tutoroitua verkkokoulutusta. PASCH-net-ajokortti -kurssilla opettajat tutustuvat saksanopetukseen suunniteltuun tarjontaan: esim. yhteisöihin, verkkoalustaan ja PASCH-global -koululaislehteen. Moodle-ajokortti -kurssilla opitaan käyttämään Moodle-ohjelmaan pohjautuvaa PASCH-verkkoalustaa kouluopetuksessa tai opettajankoulutuksessa.

Lisätiedot: lernplattform@pasch-net.de

Oppilaat

PASCH-koulujen saksaa opiskelevat koululaiset ovat yhteydessä toisiinsa virtuaaliyhteisössä. He voivat ladata tekstejä, valokuvia ja videoita, perustaa ryhmiä ja keskustella eri foorumeilla.

Kilpailut ja projektit houkuttelevat osallistumaan. Eri taitotasojen tekstit antavat tietoa Saksasta - ja myös opiskelumahdollisuuksista siellä.

Keskustelupalstojen kutsut, osallistavat aktiviteetit ja oppimispelit kutsuvat saksantreenien pariin.

Kun haluat olla aktiivinen virtuaaliyhteisön PASCH-netissä tai verkkoalustalla, sinun tulee rekisteröityä ja kirjautua sen jälkeen sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla. Lisätiedot: service@pasch-net.de
PASCH-verkostoon kuuluu yli 2000 koulua kaikkialta maailmasta. Goethe-Institut huolehtii noin 600 PASCH-koulusta yli 100 maassa niiden omien koulutusjärjestelmien puitteissa. ”Koulut: tulevaisuuden tekijät”-hankkeen puitteissa nämä koulut ovat ottaneet ohjelmaansa saksan kielen opetuksen tai lisänneet sitä. Kouluissa tarjotaan saksan kieltä pääasiassa 2. vieraana kielenä.

PASCH-verkostoon kuuluu lisäksi noin 140 ulkomailla toimivaa saksalaista koulua, joista vastaa Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto (ZfA), 27 Deutsch-Profil-koulua ja 1100 kansallista koulua, joissa voi suorittaa Saksan opetusministerikonferenssin DSD-kielidiplomin.

Kouluesittelyt