“Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti

 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © PASCH-net
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Keller
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © PASCH-net
 • “Koulut - tulevaisuuden tekijät” -projekti © Jens Sauerbrey

Kumppanuuskouluprojekti ”Koulut: tulevaisuuden tekijät“ (PASCH) yhdistää maailmanlaajuiseksi verkostoksi yli 2000 koulua, joilla on erityinen suhde Saksaan. Goethe-Institut huolehtii noin 600 PASCH-koulusta yli 100 maassa maiden omien koulutusjärjestelmien puitteissa.

Kumppanuuskouluprojekti “Koulut – tulevaisuuden tekijät“ syntyi 2008 Saksan ulkoministeriön aloitteesta. Projektin koordinoinnista vastaa Saksan ulkoministeriö ja sen yhteistyökumppaneita ovat Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto, Goethe-Institut, korkeakouluvaihdosta vastaava DAAD  ja PAD — Saksan osavaltioiden opetusministerikonferenssin koululaisvaihtojärjestö.

Idea ja tavoitteet

PASCH -projektin johtoajatukset:
 • koulutus luo mahdollisuuksia
 • monikielisyys avartaa näköaloja
 • kieli ja koulutus kaikkien saataville
 • kansainvälisen oppiyhteisö ratkoo yhdessä tulevaisuuden ongelmia 

Saksan ulkoministeriö käynnisti helmikuussa 2008 kumppanuuskouluhankkeen “Koulut – tulevaisuuden tekijät“.  PASCH yhdistää  ja vahvistaa maailmanlaajuiseksi verkostoksi yli 2000 koulua, joilla on erityinen suhde Saksaan. Goethe-Institut huolehtii noin 600 PASCH-koulusta yli 100 maassa maiden omien koulutusjärjestelmien puitteissa.

Projektin koordinoinnista vastaa Saksan ulkoministeriö ja sen yhteistyökumppaneita ovat Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto, Goethe-Institut, korkeakouluvaihdosta vastaava DAAD  ja PAD — Saksan osavaltioiden opetusministerikonferenssin koululaisvaihtojärjestö.

Saksan ulkomaankoulujen ja Das Deutsche Sprachdiplom -tutkintoa tarjoavien koulujen verkostoa lujitetaan. Myös koulujen välistä yhteistyötä lisätään. Tavoitteena on vahvistaa (vieraana kielenä opetettavan) saksan kielen asemaa eri maiden koulutusjärjestelmissä. Projekti tarjoaa myös stipendejä Saksassa opiskelua varten, koululaisvaihtoa ja koulukumppanuutta.

Paschin tavoitteet

Aloitteella pyritään luomaan nuorissa pysyvää kiinnostusta ja innostusta Saksaa, sen yhteiskuntaa ja saksan kieltä kohtaan tavoitteena Saksan Liittotasavallan kumppanuuskoulujen maailmanlaajuinen verkosto. Yhteiset aktiviteetit ja vaihto-ohjelmat tekevät kouluista kansainvälisen oppiyhteisön. 

PASCH vaikuttaa pysyvästi koululaisten ja opettajien taitoihin mielenkiintoisella koulutustarjonnallaan ja antaa siten nuorille valmiuksia selviytyä opiskelusta ja työelämästä Saksassa. Tavoitteena on luoda elävät ja pitkäaikaiset suhteet Saksaan sekä innostaa koulujen opettajia ja oppilaita avoimeen ajatustenvaihtoon ja yhteistyöhön. PASCH on yhteydessä myös muihin Saksan ulkoministeriön kulttuuri- ja sivistystyön aloitteisiin, esim. Kulturweit–vapaaehtoistyöhön.

Goethe-Institutin työ ja tehtävät

Goethe-Institut tukee yli 550 PASCH-koulua niiden tavoitteissa saada saksan kieli koulujen oppiaineeksi tai lisätä sen kiinnostavuutta. Se järjestää opettajille metodis-didaktista lisäkoulutusta ja saksankursseja sekä varustaa kouluja uudenaikaisilla multimediakäyttöön soveltuvalla opetus-, oppi- ja maantuntemusmateriaalilla. Goethe-Institut on lähettänyt saksanopetuksen asiantuntijoita kumppanuuskouluihin kaikkialle maailmaan. Pasch-koulujen oppilaiden nuorisokurssit Saksassa parantavat kielitaitoa, vahvistavat kulttuurien välistä osaamista ja elävöittävät maantuntemusta.
Kansainvälisen PASCH-hankkeen kohtaamispaikka PASCH-net tuo yhteen noin 2.000 koulua sekä 600.000 PASCH-koululaista maailmanlaajuisesti.

Tietoa PASCH-projektista

Nettisivuilta saa tietoa osallistuvista instituutioista ja niiden toiminnasta ympäri maailman. Interaktiivinen maailmankartta havainnollistaa kouluverkostoa ja osallistuvilla kouluilla on mahdollisuus esitellä itsensä lyhyesti. Aktiiviset toimijat esittelevät projektejaan ja antavat arvokkaita käytännön vinkkejä. PASCH-net välittää tietoa myös kansainvälisistä PASCH-nuortenkursseista Saksassa sekä ystävyyskoulutoiminnasta.
 
Tietoa PASCH-hankkeesta usealla kielellä
Maailmankartta
Kouluesittelyt
Projektit maailmalla
PASCH-nuortenkurssit
Ystävyyskoulut

Oppimateriaalia ja interaktiivista tarjontaa

Opettajille ja oppilaille on PASCH-netissä vapaasti käytettäviksi videoita, tekstejä ja audioaineistoa ajankohtaisista teemoista, ideoita niiden käyttöön saksantunneilla sekä tehtäväpaketteja ladattaviksi. Nuorille soveltuvaa oppimateriaalia voi etsiä teeman, taitotason, formaatin tai sen koetyypin mukaan, johon halutaan valmentautua. Interaktiiviset ominaisuudet kuten oppimateriaalien kommentointitoiminto aktivoivat osallistumaan. PASCH-netin välityksellä koululaiset voivat osallistua ympäri maailmaa järjestettäviin kilpailuihin ja voittaa mukavia palkintoja. Opettajat ja oppilaat ottavat vuorollaan hoitaakseen PASCH-netin Instagram-tilin ja julkaisevat siellä omaa sisältöään.

Oppimateriaali
Kilpailut
PASCH-net Instagramissa

PASCH-Global digilehti koululaisille

PASCH-Global-lehdessä nuoret kautta maailman bloggaavat yhdessä saksaksi. Pääsemme kurkistamaan kirjoittajien elämään tekstien, kuvien ja videoiden välityksellä ja katsomaan Saksaa heidän näkökulmastaan. Digilehdessä on myös osallistavia elementtejä.

Lisätietoa PASCH-Global-lehdestä ja osallistumismahdollisuuksista

PASCH-oppimisympäristö

Moodeliin pohjautuvassa PASCH-oppimisympäristössä saksanopettajat voivat luoda virtuaalisia työtiloja opetusta varten ja/tai osallistua tuutoroituihin verkkokoulutuksiin. ”Moodle-työkaluja opetukseen” verkkokurssilla opettajat oppivat käyttämään PASCH-oppimisympäristöä opetuksessa tai opettajien jatkokoulutuksessa.

Lisätietoa PASCH-oppimisympäristöstä

Opiskelu Saksassa ja PASCH-alumnitoiminta

PASCH-kouluista valmistumassa oleville opiskelijoille annetaan paljon aihepiiriin liittyvää tietoa ja mielenkiintoisia linkkejä esimerkiksi PASCH-alumniportaaliin. He tutustuvat erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja PASCH-ohjelmiin. Nykyään Saksassa opiskelevat entiset PASCH-koulujen opiskelijat kertovat kokemuksistaan.
 
Tietoa opiskelusta Saksassa
PASCH-alumniportaali

PASCH-nettiin rekisteröityminen ja kirjautuminen

Suurimpaan osaan sivuston tarjonnasta on vapaa pääsy, mutta tietyt PASCH-netin ominaisuudet kuten kommentointi, kilpailut ja yhteisöt sekä aktiivinen osallistuminen oppimisympäristössä edellyttävät rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Rekisteröityneet PASCH-opettajat voivat luoda pääsykoodeja kollegoilleen ja koulunsa oppilaille.
 
FAQ PASCH-hanke ja rekisteröityminen

Uutiskirje ja sosiaalinen media

Rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjauduttuaan tilata kerran kuussa ilmestyvän PASCH-uutiskirjeen ja/tai koululaisuutiskirjeen kohdasta „Mein PASCH“. Myös seuraamalla PASCH-nettiä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa saa säännöllisesti tietoa PASCH-netin tarjonnasta.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 
PASCH-verkostoon kuuluu yli 2000 koulua kaikkialta maailmasta. Goethe-Institut huolehtii noin 600 PASCH-koulusta yli 100 maassa niiden omien koulutusjärjestelmien puitteissa. ”Koulut: tulevaisuuden tekijät”-hankkeen puitteissa nämä koulut ovat ottaneet ohjelmaansa saksan kielen opetuksen tai lisänneet sitä. Kouluissa tarjotaan saksan kieltä pääasiassa 2. vieraana kielenä.

PASCH-verkostoon kuuluu lisäksi noin 140 ulkomailla toimivaa saksalaista koulua, joista vastaa Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto (ZfA), 27 Deutsch-Profil-koulua ja 1100 kansallista koulua, joissa voi suorittaa Saksan opetusministerikonferenssin DSD-kielidiplomin.

Kouluesittelyt