Tekijätiedot

Impressum

Laatija

Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Puhelin: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Yhdistysrekisteri

Amtsgericht München, VR 5007

Arvonlisäverotunniste

DE 129516430

Edustajat

Johtokunta: Johannes Ebert, Rainer Pollack

Vastuullinen RStV:n 55 §:n mukaan

Klaus Krischok
Tiedotusosaston johtaja
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

Nimellä merkityt kirjoitukset eivät kaikissa tapauksissa edusta toimituksen mielipidettä.

Oikeudellista tietoa organisaatiomuodosta

Goethe-Institut e.V. on maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio, joka pyrkii herättämään kiinnostusta saksan kieltä kohtaan ulkomailla, tekemään kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja välittämään monipuolista Saksa-kuvaa kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen tiedotustoiminnan avulla.

Se toimii peruskirjansa puitteissa ja Saksan liittotasavallan kanssa solmitunpuitesopimuksen pohjalta.

Nämä julkaisutiedot koskevat myös kaikkia Goethe-Institutin maa- ja instituuttiesiintymisiä sosiaalisissa medioissa, esimerkiksi Facebook-päivityksiämme, Twitter-tilejämme ja YouTube-kanavaamme.

Kuluttajariitojen ratkaisu 

Euroopan komissio tarjoaa osoitteessa  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ verkkofoorumin, jota kuluttajat voivat käyttää riitojensa ratkaisuun. Goethe-Institut on valmis osallistumaan tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaan sovittelumenettelyyn tätä varten varatussa riidanratkaisuelimessä. 
Meitä koskevia riita-asioita käsittelee Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.