TestDaF

Kaksi nuorta kielenopiskelijaa tietokoneen äärellä. Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kun haluat ...

  • opiskella, tehdä tutkimustyötä, työskennellä Saksassa
  • suorittaa kielitutkinnon, jonka kaikki Saksan korkeakoulut hyväksyvät
  • saada tutkimuslaitokset ja työnantajat vakuuttuneiksi saksantaidoistasi

TestDaF mittaa kielitaitoa edistyneellä taitotasolla. Tutkinto käsittää tasot B2-C1 kuusiportaisessa Eurooppalaisessa kielten viitekehyksessä (B2-C1).
 
Jos saavutat TestDaF-tutkinnon kaikissa neljässä osiossa taitotason 4, tutkintotodistus hyväksytään riittäväksi kielitaidonnäytteeksi lähes kaikissa oppiaineissa ja opintokokonaisuuksissa Saksan korkeakouluissa.

TestDaF-kielitutkinto on kansainvälisesti tunnustettu todistus saksan kielen taidoista myös akateemisia ammatteja ja tieteellisiä projekteja varten.
 
Tutkinto ei edellytä erityistietoja.

Kaikkialla maailmassa

Voit suorittaa TestDaF-tutkinnon lisenssin saaneissa tutkintopaikoissa, joita on nyt noin 450. Tutustu tutkintopaikkoihin:

Tutkintoon valmistautuminen

Harjoitusmateriaali

Kun valmentaudut TestDaF tutkintoa varten, käytössäsi on kaksi täydellistä TestDaF-mallikoetta.

Lisätietoja

Mitä TestDaF tutkinto edellyttää, tutkinnon sisältö ja muuta tärkeää tietoa: