Οι δρασεις μας για τη γερμανικη γλωσσα

Unser Engagement für Deutsch Foto: Goethe-Institut

«Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον»

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 1.700 σχολεία που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Το Ινστιτούτο Goethe υποστηρίζει μέσω ειδικευμένων εκπαιδευτικών περίπου 550 σχολεία της PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα 100 και πλέον χωρών.
 

Portal Αποφοίτων Γερμανίας

Το Portal Αποφοίτων Γερμανίας είναι ένα κοινωνικό δίκτυο για την προώθηση της δικτύωσης και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ αποφοίτων της Γερμανίας, επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και οργανισμών.

Europanetzwerk Deutsch

Μέσω του προγράμματος Europanetzwerk Deutsch το Υπουργείο Εξωτερικών και το Ινστιτούτο Goethe προωθούν τη γερμανική γλώσσα ως  γλώσσα εργασίας και διαδικασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στηρίζουν ένα ενεργό ευρωπαϊκό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε έναν  κύκλο εξειδικευμένων μαθημάτων γλώσσας στη Γερμανία.

Μαθήματα Γερμανικών για πρόσφυγες

To Goethe Institut στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) προσφέρει δωρεάν μαθήματα Γερμανικών διάρκειας δύο μηνών (τμήμα 48 διδακτικών μονάδων σε γλωσσικό επίπεδο Α1) σε πρόσφυγες που έχουν υποβάλλει αίτημα οικογενειακής επανένωσης στην Γερμανία, όπως προβλέπει η συνθήκη του Δουβλίνου.
Μαθήματα Γερμανικών για πρόσφυγες